Kroužek je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dítěte za pomocí hudebních aktivit. Snažíme se především o rozvoj hudebního, rytmického a sluchového vnímání. Náplní kroužku je zpěv písní, správné ovládání dechu, postoje a držení těla při zpěvu, hra na Orffovy nástroje, kazoo, hra na tělo, hudební improvizace, sluchové a rytmické hry, poznávání not, apod. Děti se naučí nové písničky, říkanky a to vše hravou a veselou formou.

Vede Veronika Pavlíčková