Nejširší výběr sportovních událostí a online kasinových her představuje sázková kancelář Mostbet v České republice! Bookmaker Mostbet CZ nabízí svým hráčům vysoké kurzy, různé bonusy, sázky zdarma a roztočení zdarma, stejně jako jednoduchou registraci a rychlý výběr prostředků. U nás si také můžete vždy stáhnout pohodlnou mobilní aplikaci, abyste měli přehled o všech herních událostech.

Naše mateřská škola je dvoutřídní. Děti jsou rozděleny dle věku. Třídy jsou odděleny posuvnými dveřmi, což je využíváno zejména pro kontakt mladšího dítěte se starším sourozencem a pro usnadnění adaptace mladších dětí. Součástí je přilehlá zahrada, která svojí velikostí postačí pro obě třídy. Mateřská škola má kapacitu 50 dětí, je v klidném prostředí. Má výhodnou polohu, dostupnost s možností hromadné i individuální dopravy. Před budovou školy je zastávka autobusu.

Prioritou je dostatečná podpora a stimulace rozvoje řeči, logopedická prevence a rozvoj předčtenářských dovedností.  Téměř všechny učitelky jsou kvalifikované v této oblasti. Naše mateřská škola je zapojena do projektu “ Celé Česko čte dětem“.

Rodičům nabízíme aktivní podíl na adaptačním procesu svých dětí, zejména v době letních prázdnin. Zajišťujeme taktéž vzdělávání dětem s přiznanými podpůrnými opatřeními, dětem nadaným a dvouletým. S péčí a výchovou o dvouleté děti učitelkám pomáhá chůva, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je pak k dispozici asistent pedagoga.

Dále organizujeme doplňkové aktivity formou zájmových kroužků (viz Kroužky), včetně plavecké výuky. Pořádáme akce pro rodiče s dětmi (čarodějnický rej, velikonoční a vánoční tvořivá odpoledne, karneval, pasování předškoláků na školáky, besídky, Dny otevřených dveří atd.). V návaznosti na jednotlivá roční období dětem nabízíme širokou škálu akcí, dětských programů a projektů. Zúčastňujeme se divadelních představení v Jiráskově divadle v Novém Bydžově a Klicperově divadle v Chlumci nad Cidlinou, případně je objednáváme do mateřské školy (viz Aktivity).

Využíváme široké spektrum metod a forem vzdělávání, zejména prožitkové učení, prvky projektové výuky a multisenzoriální přístup. Snažíme se budovat vztahy založené na vzájemné důvěře, úctě a respektu, což je důležité pro pocit pohody ve třídě a pro plnění socializační a vzdělávací funkce mateřské školy.

Mateřská škola je v součinnosti s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně-pedagogickými centry, zejména v oblasti logopedické prevence. Dále využívá i spolupráce jiných organizací jakými jsou například: Základní škola Nové město, Myslivecký spolek Svornost Chudeřice, místní knihovna a podobně.

Samozřejmostí je úzká spolupráce rodiny a mateřské školy.