Nejširší výběr sportovních událostí a online kasinových her představuje sázková kancelář Mostbet v České republice! Bookmaker Mostbet CZ nabízí svým hráčům vysoké kurzy, různé bonusy, sázky zdarma a roztočení zdarma, stejně jako jednoduchou registraci a rychlý výběr prostředků. U nás si také můžete vždy stáhnout pohodlnou mobilní aplikaci, abyste měli přehled o všech herních událostech.

Aktivity MŠ

 • plavecký kurz – Plavecká škola Zéva v Hradci Králové
 • logopedická prevence v MŠ
 • školní výlety – ZOO, lanový park, Tongo,…
 • spolupráce s tělovýchovnou organizací SOKOL v projektu „Se Sokolem do života“
 • exkurze – exotiké ptactvo, knihovna atd.
 • vycházky do přírody, delší pěší  výpravy do okolí (…do lesa)
 • environmentální výchova – ukázka dravců, tanec se psy, exkurze na statek, cirkusová představení se zvířátky atd
 • adaptační pobyty dětí „Nakouknutí do školičky“
 • účast v soutěžích pro mateřské školy – tvořivé a výtvarné soutěže
 • experimenty, pokusy
 • návštěvy divadelních představení, divadlo v MŠ
 • spolupráce a návaznost na ZŠ Nové Město, spolupráce s PPP, SPC
 • oslavy svátků a narozenin dětí
 • oslava Dne dětí, Dne matek, Dne otců
 • pasování předškoláků na školáky
 • celoroční ekologický projekt
 • preventivní program
 • spolupráce dětí při pečení vánočního cukroví
 • dramatizace pohádek
 • spolupráce obou tříd „Krtečci“, „Ježečci“ – společné projekty
 • projektové týdny

Akce a projektové dny naší MŠ:

 • Pohádkový týden
 • Bramborový týden
 • Týden hraček ( Kdo si hraje nezlobí )
 • Projekt „Ovocnáček“
 • Drakiáda
 • Větrníkový den
 • Barborka naděluje
 • Návštěva Mikuláše a čerta v naší MŠ
 • Ježíšek ve školce
 • Vánoční besídka
 • Sněhulákový den s krtkem
 • Zimní sportovní radovánky s krtkem
 • Karneval
 • Den koledování
 • Rej čarodějnic – spolupráce s rodiči
 • Barevný týden
 • Bublinkový týden
 • Šmoulí týden
 • Týden knihy
 • Pirátský týden
 • Indiánské léto
 • Týden dětských přání
 • Jarní besídka
 • Sportovní olympiáda, sportujeme pro radost
 • Jak si hrají tatínkové
 • Rozloučení s předškoláky ( Pasování předškoláčků na školáky )
 • Pyžamkový den – spaní s předškoláky ve školce
 • Tvořivá odpoledne s rodiči a dětmi – „Vánoční dekorace“, „Velikonoční tvoření“

⇒   Logopedická prevence – součást ŠVP

Zaměření našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jak krtek cestoval“ spočívá v zařazení systematické logopedické prevenci, formou skupinové i individuální práce dle potřeb dětí.

Hravá a zábavná logopedická cvičení jsou zaměřena na správnou artikulaci hlásek, gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, sluchové hry, rozvoj rozumových schopností apod. Pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací obratnost. Důležitou součástí této prevence je spolupráce s rodiči dítěte, jejich informovanost, popřípadě spolupráce se specializovaným logopedickým pracovníkem.

TATO CVIČENÍ NENAHRAZUJÍ PLNOHODNOTNÁ SEZENÍ U SPECIALIZOVANÉHO LOGOPEDA !!!

(Vede řed. Mgr. Lenka Málková a uč. Andrea Vlková – absolventky vzdělávacího kurzu „Logopedická prevence“ – „Logopedický asistent“ –  akreditovaného MŠMT)