⇒   „SPORTOVNÍ KROUŽEK“ – 6. května 2021

bude probíhat z organizačních důvodů v dopoledních hodinách v tělocvičně (1 + 1 náhradní hod.). Děti si vyzvedněte v MŠ.

                                                                                        Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do MŠ Chudeřice pro šk. rok 2021/2022 v distanční podobě

 

Termín zápisu:   od 2.5. 2021 do 16.5. 2021

Pro příjem žádostí bude využito celé toto období.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu.

 

Žádost o přijetí do MŠ je zveřejněna na web stránkách MŠ Chudeřice. („KE STAŽENÍ“)

Zákonní zástupci si ji stáhnou, vytisknou, vyplní, přiloží přílohy a doručí některým z níže uvedených způsobů do MŠ Chudeřice. Způsoby doručení musí být dodrženy. Pokud např. rodič pošle žádost e-mailem bez elektronického podpisu, musí ji do 5 dnů potvrdit, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Formulář – Žádost o přijetí dítěte do MŠ Chudeřice, bude pro zákonné zástupce k dispozici také ve schránce u vchodových dveří do budovy MŠ Chudeřice, ale pouze ve stanovené době zápisu, tedy od 2.5. 2021 do 16.5. 2021.

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

– do datové schránky školy (pokud rodiče mají zřízenou datovou schránku)

– e-mailem pouze s elektronickým podpisem zákonného zástupce

– poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

– osobním podáním ve škole – do schránky MŠ Chudeřice u vchodu do areálu MŠ

 

Žádost musí obsahovat tyto přílohy:

– kopii rodného listu

– doložení řádného očkování dítěte nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Potvrzení zákonným zástupcům na žádost vydá pediatr. (Dokud není dítě přijato do MŠ, není potřeba dokládat „Potvrzení o zdravotním stavu dítěte“.)

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8. 2021 pěti let.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO MŠ CHUDEŘICE pro šk. rok 2021/2022:

 

  1. děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 věku 5 let (povinné předškolní vzdělávání) pocházející ze spádového obvodu MŠ Chudeřice,
  2. děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 věku 4 let, pocházející ze spádového obvodu MŠ Chudeřice,
  3. děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 věku 3 let, pocházející ze spádového obvodu MŠ Chudeřice,
  4. děti které dosáhnou k 31.8. 2021 věku 2 let, pocházející ze spádového obvodu MŠ Chudeřice,
  5. děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 věku 3 let z nespádového obvodu mající v MŠ již sourozence,

              (postup od nejstarších po nejmladší děti),

  1. děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 věku 2 let z nespádového obvodu.

 

Obce tvořící spádový obvod MŠ Chudeřice – Chudeřice, Káranice, Písek, Stará Voda, Nové Město nad Cidlinou

 

 

⇒   Žádáme rodiče, aby respektovali nařízení a nosili roušky při předávání a vyzvedávání dětí! Tzn. v celém areálu MŠ i v šatnách dětí musíte mít roušku nasazenou.

.

⇒   PLAVECKÁ VÝUKA JE POZASTAVENA DO ODVOLÁNÍ !

.

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE!

S sebou do MŠ: pevné bačkorky nebo čisté sandálky (ne pantofle), holinky, náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tričko, dvoje tepláčky (jedny do třídy a jedny na ven), pyžamo, pláštěnku, svůj hrneček na pití, zástěrku nebo starší tričko na malování, dívky vlastní hřeben.