Nejširší výběr sportovních událostí a online kasinových her představuje sázková kancelář Mostbet v České republice! Bookmaker Mostbet CZ nabízí svým hráčům vysoké kurzy, různé bonusy, sázky zdarma a roztočení zdarma, stejně jako jednoduchou registraci a rychlý výběr prostředků. U nás si také můžete vždy stáhnout pohodlnou mobilní aplikaci, abyste měli přehled o všech herních událostech.

⇒ začínají 2. října 2023

.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY – nutno nahlásit do 22. 9. 2023 !!!

Zájmové kroužky probíhají od října do května standardně v odpoledních hodinách (od 15:15 do 16:00 ).

PONDĚLÍ – Tanečně-pohybový kroužek (400 Kč/pol.)

ÚTERÝ – Angličtina hrou – po obědě od 12:15 do 13:00 (500 Kč/pol.)

ÚTERÝ – Šikulka (400 Kč/pol.)

STŘEDA – Hudební kroužek (400 Kč/pol.)

ČTVRTEK – Sportovní kroužek (400 Kč/pol.)

 

.

• Angličtina hrou

Děti se jednoduchou, zábavnou a efektivní formou naučí mnoha anglickým slůvkům a frázím prostřednictvím her, písniček, říkanek, dramatizace a pohybových aktivit. Hlavním cílem je nejen porozumění cizího jazyka poslechem,ale snaha o komunikaci samotných dětí, krátký dialog, odpověď na otázku.

V případě většího počtu přihlášených dětí, budou děti rozděleny do dvou skupin.

Vede Mgr. Lenka Málková.

• Taněčně pohybový kroužek

Hlavním cílem tanečně-pohybového kroužku je nadšení a radost z pohybu. Jedná se o vedení dětí ke zdravému pohybu, kdy si zábavnou formou her a základních tanečních technik a schémat osvojí správné taneční návyky, jakými jsou: základní postoj, držení těla, ohebnost a pružnost. Děti se učí hudbu vnímat a vyjádřit ji pohybem.

Vede Andrea Vlková.

• Sportovní kroužek

Zaměření na všestranný pohybový rozvoj, obratnost, koordinaci, prostorovou orientaci a utváření kladného vztahu dětí ke sportu. Seznámení dětí s jednotlivými druhy sportů, sportovních disciplín a osvojení si jednoduchých pravidel.

Náplní jsou různorodé sportovní hry či cvičení (míčové hry, opičí dráhy, posilování, hry na zlepšení koordinace a správného držení těla aj.). Hojně jsou zastoupeny pohybové hry, které jsou pro děti tohoto věku ideálním prostředkem k rozvoji nejen pohybových schopností a dovedností, ale i celé osobnosti. Dítě se učí spolupracovat, chápat a dodržovat pravidla her, fungovat ve skupině.

Vede Jana Horsinková.

• Hudební kroužek

Kroužek je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dítěte za pomocí hudebních aktivit. Snažíme se především o rozvoj hudebního, rytmického a sluchového vnímání. Náplní kroužku je zpěv písní, správné ovládání dechu, postoje a držení těla při zpěvu, hra na Orffovy nástroje, kazoo, hra na tělo, hudební improvizace, sluchové a rytmické hry, poznávání not, apod. Děti se naučí nové písničky, říkanky a to vše hravou a veselou formou.

Vede Veronika Pavlíčková.

• Šikulka

Vede Dana Pelánková

⇒   Logopedická prevence – součást ŠVP

Zaměření našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jak krtek cestoval“ spočívá v zařazení systematické logopedické prevenci, formou skupinové i individuální práce dle potřeb dětí.

Hravá a zábavná logopedická cvičení jsou zaměřena na správnou artikulaci hlásek, gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, sluchové hry, rozvoj rozumových schopností apod. Pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací obratnost. Důležitou součástí této prevence je spolupráce s rodiči dítěte, jejich informovanost, popřípadě spolupráce se specializovaným logopedickým pracovníkem.

TATO CVIČENÍ NENAHRAZUJÍ PLNOHODNOTNÁ SEZENÍ U SPECIALIZOVANÉHO LOGOPEDA !!!

(Vede řed. Mgr. Lenka Málková a uč. Andrea Vlková – absolventky vzdělávacího kurzu „Logopedická prevence“ – „Logopedický asistent“ –  akreditovaného MŠMT)