ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Zájmové kroužky pokračují i v druhém pololetí. Začínají v měsíci únoru v odpoledních hodinách – od 15,15 – 16:00 hodin.

Angličtina hrou (vede Mgr. Lenka Málková)

Hra na zobcovou flétnu (vede V. Pavlíčková)

Malý šikula (vede Bc. M. Kudláčková)

Sportovní kroužek (vede Bc. M. Kudláčková)

Tanečně pohybový (vede A. Kvačková)