ŘÍJEN:

 

    6. 10.   PLÁVÁNÍ – 5. lekce  (přihlášené děti)

 

   11. – 15. 10.   POHÁDKOVÝ TÝDEN V MŠ

            

   13. 10.   PLÁVÁNÍ – 6. lekce

 

   19. 10.   Návštěva dobrovolných HASIČŮ v Novém Městě n/C

 

   20. 10.   PLÁVÁNÍ – 7. lekce