Malý přírodovědec je kroužek, který dětem pomůže se na svět kolem nás podívat trochu jinak. Poskytne jim mnoho nových informací a poznatků o přírodě a životním prostředí, poučí děti o našem světě prostřednictvím jejich vlastního bádání a přemýšlení, seznámí je zábavnou formou s fungováním přírodních jevů a se základy ekologie a nabídne jim venkovní vzdělávací aktivity, pokusy, pozorování, výtvarnou činnost aj.

Vede Dana Semrádová