Logopedická prevence

LOGOPEDICKÁ PREVENCE Logopedická prevence probíhá formou logopedických chvilek, skupinové i individuální práce ( logopedický preventista ). Důraz je kladen především na rozvoj sluchové percepce ! Náplní jsou dechová, fonační a artikulační cvičení, procvičování jemné motoriky, […]