Školní vzdělávací program pro

předškolní vzdělávání

 

Mateřská škola

Chudeřice 51

503 51Chlumec nad Cidlinou

Jak krtek cestoval

Motto: Dívej se a uvidíš, zavři oči, uslyšíš,

nadechni se, ucítíš, udělej a porozumíš,

usmívej se, vše jde líp!

Obsah

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 1

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 4

2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY 5

2.1 Velikost mateřské školy 5

2.2 Historie a lokalita mateřské školy 5

2.3 Charakter a specifika budovy mateřské školy 6

3 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 7

3.1 Věcné podmínky 7

3.2 Životospráva dětí 8

3.3 Psychosociální podmínky 9

3.4 Organizace 10

3.5 Řízení mateřské školy 12

3.6 Personální a pedagogické zajištění 14

3.7 Spoluúčast rodičů 15

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 16

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných 19

3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let věku 20

4 PLÁNOVANÝ VÝHLED DALŠÍCH PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ DLE ČASOVÉHO HARMONOGRAMU 20

4.1 Věcné podmínky 20

4.2 Životospráva dětí 21

4.3 Psychosociální podmínky 21

4.4 Organizace 21

4.5 Řízení mateřské školy 21

4.6 Personální a pedagogické zajištění 22

4.7 Spoluúčast rodičů 22

4.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 23

4.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných 23

4.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let věku 23

5 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 24

5.1 Pravidla pro zařazování dětí do jednotlivých tříd 24

5.1.1 Podmínky vzdělávání dětí s odkladem povinné školní docházky (OŠD) 25

5.2 Podmínky přijímání dětí 26

5.3 Činností, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelek 28

6 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 28

6.1 Dlouhodobé cíle vzdělávacího program 29

6.2 Specifické zaměření školy 30

6.3 Doplňkové (nadstandardní) aktivity v naší mateřské škole 35

6.4 Metody a formy vzdělávání 35

6.5 Průběh vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 36

6.6 Průběh vzdělávání dětí nadaných 37

6.7 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 38

7 VZDĚLÁVACÍ OBSAH 39

7.1 Integrované bloky I.třída MŠ 40

7.2 Integrované bloky II.třída MŠ 42

7.3 Dílčí projekty a programy 66

7.3.1 Ekologický projekt „SVĚT OKOLO NÁS“ 66

7.3.2 Preventivní program 67

8 EVALUAČNÍ SYSTÉM A PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 70

1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O

MATEŘSKÉ ŠKOLE

Název školy

Mateřská škola, Chudeřice

Adresa školy

Chudeřice 51, 503 51 Chlumec n/C.

Právní forma

Příspěvková organizace

70999848

Bankovní spojení

Hl. účet – 1085828329/0800

Podúčty – 10308-1085828329/0800

107-1085828329/0800

Telefon

495 499 508

E-mail

materskaskola.chuderice@seznam.cz

Internetové stránky

www.mschuderice.cz

Zřizovatel

Obecní úřad Chudeřice,

Chudeřice 31, 503 51

Chlumec nad Cidlinou

Statutární zástupce

Mgr. Lenka Málková

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Ředitelka : Mgr. Lenka Málková

Účetní: Martina Hakenová

Součásti školy

Školní výdejna, školní zahrada

Upraveno, projednáno a schváleno kolektivem pedagogů na pedagogické radě.

Poslední aktualizace: 1. 9. 2018

Platnost od 1. 9. 2018

Zpracovala: Mgr. Lenka Málková, ředitelka školy

Č. j.:05/201

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. Velikost mateřské školy

Mateřská škola má kapacitu 50 dětí a její využití je maximální. Je hojně vyhledávána rodiči nejen ze spádových obcí Chudeřic (Písek, Nové Město n/C., Káranice, Stará Voda), ale i z okolních obcí, jakými jsou Chýšť, Voleč, Žáravice.

Budova je přízemní, účelově řešená pro potřeby dětí. Je vybavena novými plastovými okny.

V bezprostřední blízkosti jsou rodinné domy se zahradami, obchod s potravinami a dětské hřiště s herními prvky.

Mateřská škola je obklopena prostornou oplocenou zahradou s dostatkem zeleně a vzrostlých stromů a keřů, vybavenou herními prvky, pískovištěm s ochrannou plachtou, kolotočem, dřevěným vláčkem a autem, průlezkami, houpačkami a altánem. Děti mají mnoho příležitostí trávit čas na čerstvém vzduchu a vnímat krásy přírody a změny, které nabízejí jednotlivá roční období. Cílem vycházek s dětmi je i nedaleký les

2. Historie a lokalita mateřské školy

Obec Chudeřice se nachází asi 8 km východně od města Chlumec nad Cidlinou a 20 km západně od okresního města Hradec Králové.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy jsou zapsány do Zemských desek zemanovi Všeslavovi ze Záchrašťan. Další zmínka pochází z roku 1386, kdy vesnice patřila ke zboží přestavlckému a jejím majitelem byl Unka z Přestavlk. Spolu s opuštěnou tvrzí v Přestavlkách přešla obec Chudeřice v polovině 16. století do majetku rodu pánů z Pernštejna a byla přičleněna k panství Chlumec nad Cidlinou, u kterého setrvala až do ukončení roboty v roce 1848, kdy se přičlenila k obci Káranice a od roku 1913 je samostatnou obcí.

V 70. letech postavila obec Chudeřice mateřskou školu.

Zajímavostí jistě je, že se na území obce, v blízkém okolí MŠ, nachází minerální léčivý pramen, který je k dispozici každému, kdo se do obce dostane a chce léčivou sílu vody vyzkoušet.

Mateřská škola sídlí v klidném prostředí, má výhodnou polohu, dostupnost s možnosti hromadné i individuální dopravy. Před budovou mateřské školy je zastávka autobusu.

Obec Chudeřice se rozkládá na ploše 215 ha a patří do Mikroregionu Cidlina

3. Charakter a specifika budovy mateřské školy

Mateřská škola je dvoutřídní. Třídy jsou odděleny pouze posuvnými dveřmi, což využíváme zejména pro kontakt mladšího dítěte se starším sourozencem a usnadnění adaptace mladších dětí. Třídy jsou přiměřeně prostorné, umožňující pohybové, konstruktivní, výtvarné, pracovní a další aktivity odpovídající potřebám dětí předškolního věku. Herní prostor tříd je pokryt kobercem.

Každá třída má k dispozici hernu, která je též využívána k pohybovým aktivitám dětí, ložnici, vlastní sociální zařízení a šatnu. Dalšími prostory jsou ředitelna, kabinet učitelek, kuchyňka a výdejna sloužící k vydávání svačin a obědů.

Mateřská škola využívá přilehlou zahradu, která svoji velikostí postačí pro obě třídy.

3.PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

1. Věcné podmínky

Využíváme dvě třídy, které nabízí vše, co je třeba k všestrannému a harmonickému rozvoji dětí, jsou vybaveny certifikovaným dětským nábytkem a

dělí je pouze posuvné dveře.

Pro hudební činnosti nám slouží dostatek rytmických nástrojů Orffova instrumentáře, keyboard, který je umístěn v I. třídě a klavír, který je součástí II. třídy.

Každá třída má svou ložnici, sociální zařízení a šatnu.

Prostor se stolečky využíváme zejména k výtvarným a pracovním činnostem, k didaktickým hrám. Dětské židle a stolky jsou ve dvou velikostech, dle věku dětí.

Herna nabízí dostatečné množství podnětných hraček a stavebnic z PVC, ze dřeva i z měkkých materiálů, velkou molitanovou stavebnici, stolní deskové hry, puzzle. Děti mají možnost „vařit“ v kuchyňce, „nakupovat“ v obchůdku, hrát divadlo, stavět z kostek, hrát si s auty, kočárky, panenkami, prohlížet si dětské knihy, leporela či encyklopedie.

Součástí II. třídy je i počítač vybaven výukovým softwarem pro předškolní a mladší školní věk (z Edice Chytré dítě) a interaktivní tabule, což je hojně využíváno zejména k individuální práci s dětmi, logopedické prevenci a k rozvoji kognitivních schopností dětí.

Hračky jsou uloženy převážně v otevřených policích a skříňkách s plastovými zásobníky a kontejnery. Výtvarný materiál je dětem k dispozici na výtvarném stolku. Vše je dětem dostupné, jsou stanovena pravidla používání. Didaktický materiál a učební pomůcky jsou součástí tzv. „školy“ – koutku, který slouží k cílené systematické individuální i skupinové práci učitelky s dětmi. Probíhá zde i logopedická prevnce a příprava starších dětí na vstup do základní školy.

Vybavení tříd didaktickými pomůckami, hračkami a knihami je průběžně obnovováno a doplňováno. Pravidelně je rozšiřována i odborná literatura.

Hračky a knihy jsou umístěny viditelně a děti k nim mají volný přístup.

Pro dramatické činnosti děti využívají maňásky, loutky i kostýmy.

Pro tělovýchovné činnosti slouží žíněnky, švihadla, lano, míče, obruče, balanční masážní kameny, kužely a překážky na přeskakování či podlézání a další náčiní.

Výzdobu tříd a šaten tvoří převážně dětské práce a výrobky, které jsou přístupné dětem i jejich rodičům. Všatnách obou tříd jsou informační nástěnky pro rodiče.

Dalšími prostory jsou ředitelna, kde je umístěn počítač s přístupem na internet a tiskárnou, výdejna, prádelna a kabinet, který slouží k ukládání pedagogického materiálu, odborných knih a pomůcek na výtvarné a pracovní činnosti.
Prostory pro odpočinek dětí jsou z části vybaveny novými lehátky se zdravotní matrací a nepropustným povrchem.

V obou šatnách dětí jsou šatní skříňky, botníky, každé dítě má dostatečný prostor pro svou potřebu.

Okna mateřské školy zdobíme dekoracemi v závislosti na ročním období.

Interiér MŠ je postupně dotvářen nástěnnými dekoracemi, na kterých se děti podílí.

MŠ nemá vlastní tělocvičnu. K tomuto účelu je využíváno tříd, v jarním a letním období školní zahrady a dětského hřiště v obci Chudeřice a Káranice

2.Životospráva dětí

Snažíme se o vyváženost, pestrost, kvalitu, chutnost, čerstvost a vhodnou skladbu jídelníčku.

Obědy do MŠ Chudeřice jsou dováženy z MŠ Pod Zámkem v Chlumci nad Cidlinou. Dopolední přesnídávky i odpolední svačiny zajišťujeme strávníkům v MŠ dle výživových norem a hygienických předpisů, které jsou na stravování kladeny.

Zajišťujeme plnohodnotné celodenní stravování a pitný režim. Děti mají své vlastní hrnečky z domova, které mají uloženy v dřevěných poličkách ve třídách – „pitný režim“ a mají si možnost kdykoliv během dne pití čepovat z nádoby k tomu určené. Mají možnost výběru – k dispozici mají vodu nebo čaj.

Děti jsou vedeny ke stolování v klidné, pohodové atmosféře. Volí si samy porci jídla, říkají si o přídavek. Na jídlo je jim poskytováno dostatek času. Pedagogičtí pracovníci i pracovnice školní výdejny vhodně motivují děti, aby neznámé jídlo alespoň ochutnaly. Děti však do jídla nejsou nuceny.

Jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu i formou vzdělávací nabídky, například ochutnávky ovoce, zeleniny – smyslové hry.

Denní program má ustálený charakter, zahrnuje pravidelné tělesné aktivity, volný pohyb dětí, pobyt venku a pravidelné intervaly jídla.

Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s nižší potřebou spánku nabízíme jiný klidný program. Zpravidla je tato doba využita k logopedické prevenci dětí a k učení, tzv. „školáčkovi“ – připravě dětí na vstup do základní školy.

Učitelky se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor

3. Psychosociální podmínky

Prvořadý úkol každé učitelky je respektování potřeb dětí. Adaptace každého nově příchozího dítěte do mateřské školy je řešena individuálně podle vzájemné dohody učitelky a zákonných zástupců dítěte. Ještě před nástupem dítěte do MŠ, mají rodiče s dětmi možnost využít adaptačního pobytu, tzv. „nakouknutí do školičky“, děti tak mají možnost trávit první chvíle v mateřské škole společně s rodiči, postupně si zvykat na krátkodobé odloučení od maminky, tatínka.

Naším přáním je, aby k nám děti chodily rády, nacházely zde potřebné zázemí, pocit bezpečí, klid a soukromí.

Jsou jasně stanovena práva a povinnosti dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ.

Naší snahou je, aby způsob vedení byl přívětivý, podporující, motivující a aktivující.

Dle aktuálních potřeb je v naší mateřské škole, se souhlasem Krajského úřadu a doporučením SPC, zřízena funkce asistenta pedagoga, což výrazně přispěje k efektivní integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytváříme podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, děti nadané a děti ve věku od dvou do tří let. Vzájemné vztahy jsou založeny na pomoci, důvěře, toleranci a zdvořilosti.

Respektujeme individuální tempo každého dítěte, děti nejsou zatěžovány a stresovány neúměrným spěchem, zejména proto jsou děti rozděleny do tříd dle věku. Obě třídy mají svá specifika a priority.

Je dodržován potřebný řád a režim školy, který umožňuje organizaci činností, průběžně je však upravován dle potřeb a zájmu dětí. Respektována je potřeba aktivity, ale i spánku a odpočinku. Snažíme se o vyváženost spontánních i řízených činností v režimu dne.

Pro starší děti, které již nemají potřebu spánku probíhají náhradní aktivity v podobě logopedické prevence a systematické přípravy dětí na vstup do základní školy, tzv. „školáček“.

Mladší děti, které neusnou, mají možnost postupně odcházet ke stolečku a věnovat se klidným činnostem dle svého výběru (skládání puzzle, kreslení, atd.), aby nerušily ostatní děti, které spí.

Kolektiv zaměstnanců se dětem snaží být vzorem v chování.

4. Organizace

Děti jsou rozděleny do tříd dle věku.

Výchovně vzdělávací práce probíhá dle vypracovaného Školního vzdělávacího programu s názvem „Jak krtek cestoval“, je plně v souladu s RVP PV, podrobně je dále rozpracován v Třídních vzdělávacích programech obou tříd. Plně respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí.

Provozní doba mateřské školy je od 6,00 – 16,15 hodin.

Počet dětí v I. třídě je 24 dětí

Počet dětí ve II. třídě je 26 dětí.

Dle aktuálních potřeb v souladu s kapacitou MŠ, prostorovými a hygienickými podmínkami je povolena výjimka z počtu dětí ve třídách. Nejsou překračovány počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně eliminováno.

Omezení provozu mateřské školy je organizováno pouze na dobu školních prázdnin, popřípadě vyžadují-li to náhlé technické či jiné závažné důvody.

USPOŘÁDÁNÍ DNE V MŠ

Při sestavování denního programu jsou respektovány vývojové a individuální zvláštnosti dětí.

Vycházíme z věkového složení třídy, konkrétní situace a z evaluace.

RÁMCOVÝ PRŮBĚH DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, CHUDEŘICE

I. třída „Ježečci“

6,00 – 8,00 scházení dětí, hry dle přání a volby dětí

8,00 – 8,20 ranní hry, didakticky cílená činnost ve skupinkách nebo individuálně

8,20 – 8,40 ranní cvičení

8,40 – 9,05 hygiena, přesnídávka

9,05 – 9,15 činnosti řízené pedagogem

9,15 – 9,30 příprava na pobyt venku

9,30 – 11.30 pobyt venku

11,30 – 11,45 převlékání dětí, hygiena

11.45 – 12,15 oběd

12,15 – 14,00 hygiena, odpočinek

13,15 – 14,00 náhradní nespací aktivity – klidné činnosti u stolečků – skládání puzzle, prohlížení

knih, pexeso, kreslení,..

14,00 – 14,30 převlékání, hygiena

14,30 – 14,50 svačina

14,50 – 16,15 odpolední zájmové činnosti dětí, odchod dětí domů

II. třída „Krtečci“

6,00 – 8,00 scházení dětí, hry dle přání a volby dětí

8,00 – 8,20 ranní hry, didakticky cílená činnost ve skupinkách nebo individuálně

8,20 – 8,40 ranní cvičení

8,40 – 9,00 hygiena, přesnídávka

9,00 – 9,30 činnosti řízené pedagogem

9,30 – 9,40 příprava na pobyt venku

9,40 – 11.40 pobyt venku

11,40 – 11,50 hygiena

11.50 – 12,15 oběd

12,15 – 14,00 hygiena, odpočinek

12,15 – 13,15 logopedická prevence

13,15 – 14,00 náhradní nespací aktivity „Školáček“,

14,00 – 14,10 hygiena

14,10 – 14,40 spontánní hry dětí

14,40 – 15,00 hygiena, svačina

15,00 – 16,15 odpolední zájmové činnosti dětí, odchod dětí domů

Uvedené časy jsou pouze orientační.

Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru.

Odchod dětí domů po obědě je umožněn do 12:30 hodin.

Učitelky vytváří podmínky pro skupinové, individuální i frontální činnosti, dbají na vyváženost spontánních a řízených činností a aktivit

5. Řízení mateřské školy

Ředitelka: Mgr. Lenka Málková.

Povinnosti, pravomoci, úkoly a odpovědnosti všech pracovníků jsou jasně vymezeny.

Na začátku školního roku ředitelka vypracuje přehledně strukturované plány – plán pedagogických a provozních porad, kontrol, hospitací, dalšího vzdělávání, atd. Všechny pracovnice jsou vždy seznámeny s obsahem plánů vždy na zahajovací poradě, v měsíci srpnu. Zápisy z porad zajišťuje vždy jeden z pedagogů (střídají se).

Mateřská škola má vytvořen funkční informační systém – průběžné informace zajišťuje ředitelka školy osobně, ostatní informace jsou předávány, diskutovány na pravidelných poradách, přeposílány emaily.

Rodiče jsou informováni formou individuálních rozhovorů, prostřednictvím nástěnek, webových stránek, třídních schůzek a besídek, elektronicky – e-maily.

V MŠ panuje ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Ředitelka adekvátně respektuje názory ostatních pedagogů.

Ředitelka vypracovává, a pravidelně aktualizuje, za spolupráce ostatních pedagogických pracovníků Školní vzdělávací program a provádí evaluační činnost.

Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců MŠ a pozitivně je motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.

MŠ úzce spolupracuje se zřizovatelem Obcí Chudeřice.

Dále se ZŠ Nové Město n/C, SPC Hradec Králové, Plavecká škola Zéva HK, Myslivecký spolek Chudeřice, Spolek dobrovolných hasičů.

Chůva

a

6. Personální a pedagogické zajištění

Počet pedagogických zaměstnanců – 5

Počet nepedagogických zaměstnanců – 3 (2, 6 úvazku)

 • ředitelka školy

 • učitelky

 • asistent pedagoga

 • chůva

 • školnice

 • kuchařka školní výdejny

V mateřské škole je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek každý den v obou třídách minimálně v rozasu dvou a půl hodin.

Zaměření učitelek je různorodé, tím je zajištěna pestrost práce s dětmi ve všech oblastech. Učitelky projevují aktivní zájem o novinky v předškolní pedagogice.

Pravidelně sledují průběh předškolního vzdělávání, hodnotí jeho podmínky i výsledky (evaluace integrovaných bloků, evaluace školního roku 1x za rok, autoevaluace učitelky MŠ – 1x za rok, diagnostika dítěte – průběžně celý školní rok, záznam 2 x ročně). Prioritou je neustálé zvyšování kvality vzdělávání dětí a týmová práce.

Vzdělávají se, sebevzdělávají – odborná literatura, knihy, časopisy, internet, další rozšiřující studium, další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ředitelka sleduje další růst profesních kompetencí pedagogů a vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání, viz Plán vzdělávání zaměstnanců.

Vedení školy usiluje o to, aby pedagogický sbor MŠ byl plně kvalifikovaný.

Učitelky děti rozvíjí po stránce fyzické, psychické i sociální, posilují jejich sebevědomí, jejich důvěru ve vlastní schopnosti, podněcují jejich harmonický rozvoj, provádí pedagogickou diagnostiku. Odborně vedou další zaměstnance MŠ, kteří se podílejí na péči, výchově a vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Prioritou je dostatečná podpora a stimulace rozvoje řeči – viz logopedická prevence (Náplň logopedické prevence podrobněji zpracována v příloze ŠVP PV).

Mateřská škola umožňuje rodičům aktivní podílení se na adaptačním procesu.

Nepedagogické pracovnice jsou spolehlivé, podílí se na veškerých akcích školy.

Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem.

  1. Spoluúčast rodičů

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis. Je chráněno soukromí rodiny a zachována diskrétnost.

Zaměstnanci MŠ jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole. Snažíme se o neustálou – kvalitní spolupráci s rodiči.

Pořádáme Dny otevřených dveří, zveme rodiče ke spolupráci na různých akcích mateřské školy, na tvořivá odpoledne, svoláváme třídní schůzky s rodiči, kde probíhá diskuse na téma, jak dětem co nejvíce zpestřit pobyt v mateřské škole.

Spolupracujeme s rodiči při logopedické péči jejich dětí, kterou v MŠ zajišťujeme (viz logopedická prevence) ve spolupráci s SPC pro děti s vadami sluchu a řeči v Hradci Králové, které v naší MŠ zajišťuje 1 – 2x ročně logopedickou depistáž.

Rodiče jsou průběžně informováni o učebních pokrocích svých dětí, domlouvají s učitelkou jednotný postup. Rodiče předškolních dětí si mohou objednat termín a čas konzultace s ředitelkou MŠ v době před zápisem dětí do ZŠ.

1-2 x ročně jsou iniciovány anonymní ankety a dotazníky pro rodiče, kde mohou vyjádřit své připomínky, potřeby a náměty.

Snažíme se dostatečně rodiče informovat o veškerém dění v mateřské škole formou informačních nástěnek v obou šatnách, ale zejména prostřednictvím internetových stránek www.mschuderice.cz. Webové stránky jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány s fotogalerií. Fotogalerie je účelově a přehledně řešená s možností vyvolání jednotlivých fotografií rodiči.

Někteří rodiče mateřskou školu podporují finančními i materiálními sponzorskými dary.

Rodiče se podílejí na drobných úpravách a opravách školy – šití, úklidové práce, spolupráce při projektech.

Vztahy mezi zaměstnanci mateřské školy a rodiči jsou založeny na oboustranné důvěře a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.

8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

 • VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI (PPO)

 • INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (IVP) – příloha č. 2 vyhl. 27/2016

Dětem se SVP jsou poskytována bezplatná podpůrná opatření mateřskou školou a školským zařízením. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka mateřské školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a lékařského vyjádření.

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte.

Podpůrná opatření v naší mateřské škole spočívají v:

 • poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ)

 • úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb

 • úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání

 • použití kompenzačních pomůcek, speciálních pomůcek

 • úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovým vzdělávacím programem

 • vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP), který vymezuje přiznaná podpůrná opatření, se kterými musí rodiče dítěte souhlasit

 • využití asistenta pedagoga (podpora při vzdělávání dítěte)

 • poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených (MŠ Chudeřice zatím není bezbariérová)

Podpůrná opatření 1. stupně:

Tato podpůrná opatření nejsou v návaznosti na doporučení ŠPZ, ale na základě pozorování a průběžné pedagogické diagnostiky třídní učitelka dítěti zpracuje plán pedagogické podpory (PLPP).

 • Plán je konzultován s rodiči dítěte a zohledňuje jejich postřehy o dítěti

 • PLPP průběžně vyhodnocován a aktualizován mateřskou školou s ohledem na potřeby dítěte

 • po třech měsících se vyhodnotí účinnost opatření, jestliže se podpůrná opatření neosvědčí, ředitelka MŠ rodičům doporučí návštěvu ŠPZ

 • s PLPP jsou seznámeni všichni zaměstnanci, kteří s dítětem pracují

Stupně podpůrných opatření:

2. – 5. stupeň podpory

 • diagnostikuje školské poradenské zařízení, vystaví zprávu a doporučení, uvede podpůrná opatření,

 • škola realizuje podpůrná opatření s podporou ŠPZ

 • dítěti (škole) přísluší navýšený normativ

V návaznosti na vyjádření a doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a rodičů ředitelka zpracuje individuální plán dítěte (IVP), ve kterém uvede, jak se bude s dítětem pracovat. To znamená nabídku vzdělávacího obsahu a jeho úpravy a modifikace forem práce.

V průběhu celého školního roku je podle potřeby dítěte IVP upravován a doplňován a jednou ročně vyhodnocován.

Východiskem pro zpracování IVP je výsledek speciálně pedagogického a psychologického vyšetření dítěte, potřeby diagnostikované učitelkami a zohledňuje názor zákonného zástupce dítěte.

Vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), Školního vzdělávacího programu (ŠVP PV) a Třídního vzdělávacího programu (TVP). Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti společné, u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je přihlédnuto ke stupni a druhu postižení. Jejich vzdělávání probíhá souběžně s ostatními dětmi i podle individuálního vzdělávacího plánu pro konkrétní dítě.

Vzdělávání podle IVP vyžaduje úzkou spolupráci s odborníky a se zákonným zástupcem dítěte – doporučené aktivity dítěte doma a mimo mateřskou školu, požadavek na lékařské vyšetření, apod.

Námi vypracovaný IVP je konzultován, případně doplněn příslušným poradenským zařízením. Koncem měsíce června provádíme hodnocení plnění IVP integrovaných dětí, které je dále předáno do SPC. Nejméně 1x ročně naši mateřskou školu navštíví speciální pedagog, který má integrované děti v péči.

Dle potřeb naše MŠ žádá Krajský úřad o zřízení funkce asistenta pedagoga.

V případě vhodných dotačních programů škola zajišťuje optimální podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Snižování nejvyššího počtu žáků ve třídě z důvodu vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními (PPO):

 • v případě dětí s PPO 4. a 5. stupně a 3. stupně z důvodu mentálního postižení (vždy o 2 děti)

 • v ostatních případech PPO 3. stupně (vždy o 1 dítě)

 • maximálně lze počet dětí ve třídě tímto způsobem snížit o 5 dětí

 • z důvodu vzdělávání dětí mladších 3 let, do dovršení 3 let věku dítěte (max o 2 děti)

Pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. Vzdělávání všech dětí se uskutečňuje dle vypracovaného ŠVP PV.

Děti, kterým náleží podpůrná opatření prvního stupně mají vypracován PLPP (podkladem je ŠVP PV), který zpracovává mateřská škola.

Dětem, které jsou zařazeni ve druhém až pátém stupni podpůrných opatření je zpracován individuální vzdělávací plán (IVP), který zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.

Dětem jsou vytvořeny pozitivní podmínky pro jejich rozvoj. Snahou ze strany učitelek i ostatních pracovníků mateřské školy je uplatnění profesionálního postoje! Především citlivé a přiměřené působení na dítě a vytvoření podmínek pro jeho pozitivní přijetí. Nebytná je úzká spolupráce s rodiči dítěte, funkční komunikace a předávání důležitých informací. Mateřská škola spolupracuje s dalšími odborníky, školským poradenským zařízením.

9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných

Zaměřujeme se na včasné odhalení a diagnostiku nadaného dítěte pomocí metody pozorování a na stanovení podpůrných opatření podle individuálních potřeb dítěte, které stanoví PPP, SPC. Nezbytná je spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte.

Mateřská škola vytváří ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. Dítě, které vykazuje známky nadání, je dále podporováno prostřednictvím adekvátního materiálu a pomůcek. Nezbytné je průběžné vyhodnocování kroků, zpětná vazba a konzultace s odborníky a s rodiči.

Mateřská škola zajistí realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

P10. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let věku

Do MŠ jsou přijímány i děti mladší tří let, pokud je to v souladu s kapacitními možnostmi mateřské školy. Ředitelka zajistí optimální podmínky pro vzdělávání těchto dětí.

Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let je třeba v MŠ přijmout jistá opatření – zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení mateřské školy vzdělávání. Je nutné přizpůsobit hračky, didaktické pomůcky a vybavení pro děti ve věku od 2 do 3 let ve třídě MŠ, které musí být vhodné pro děti od dvou let ve třídě MŠ (viz příloha ŠVP: Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole Č. j.: MSMT-26747/2016)

4. PLÁNOVANÝ VÝHLED DALŠÍCH PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ DLE ČASOVÉHO HARMONOGRAMU

Časový horizont: II. pololetí školního roku 2017 – 2018 až II. pololetí školního roku 2018-2019

1. Věcné podmínky

 • dokoupení dětských postýlek, dětských povlečení a ručníků
 • vybavení školní zahrady novými herními prvky (pružinová houpadla, přírodní labyrinty,…)
 • tělocvičné nářadí
 • lupy, mikroskopy pro environmentální výchovu
 • pomůcky pro rozvoj polytechnických dovedností
 • zřízení dětského koutku – obchod (finanční gramotnost)
  1. Životospráva dětí

Výhledově se mateřská škola primárně zaměří na pohybové aktivity dětí, na hudebně pohybové aktivity, různé formy relaxace, zvyšování pohybové koordinace a pohybové obratnosti dětí. Relaxační techniky vedou ke zklidnění dětí, ke zlepšení výkonnosti, sebeovládání a sebekontroly. Nezbytný je nákup balančních pomůcek, obručí a dalších cvičebních pomůcek.

Zakoupení odšťavňovače ovoce a zeleniny pro výrobu koktejlů a ovocných šťáv z čerstvého ovoce a zeleniny. Dále pořízení mlékovaru pro výrobu kaší (krupicová, vločková, rýžová, pohanková…). Výhledově se zaměříme na vybudování pitného režimu do venkovních prostor v horkých letních dnech.

  1. Psychosociální podmínky

Naším plánovaným záměrem je zejména podporující a sympatizující pedagogický způsob vedení dětí. Dále empatická a vstřícná vzájemná komunikace mezi dětmi, dětmi a učitelkami, pedagogickými i nepedagogickými pracovníky v mateřské škole. Učitelky budou svou pozornost zvýšeně věnovat neformálním vztahům dětí ve třídě, zejména předcházet šikaně a jiným sociálně patologickým jevům u dětí (preventivní program v MŠ – viz příloha ŠVP PV). Naší snahou bude snižování nežádoucícho hluku ve třídě a podpora prosociálního chování dětí.

  1. Organizace

Naší plánovanou snahou je v co největší možné míře vytvořit prostor pro individuální práci s dětmi, a to zejména v čase souběžného překrývání se učitelek ve třídě, dále respektování individuálních potřeb a zájmů dětí.

Spojování tříd bude maximálně eliminováno. Zpravidla na dobu nezbytně nutnou z organizačních a personálních důvodů, v době letních prázdnin. Dále budeme rozšiřovat a přizpůsobovat adaptaci dětí v úzké spolupráci s rodiči.

  1. Řízení mateřské školy

Postupně se pokusíme zkvalitnit informační systém tak, aby byl funkční. Naše mateřská škola se bude cíleně orientovat na řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí formnou konzultačních, předem domluvených hodin s vedením mateřské školy. Primárně se zaměříme na zpětnou vazbu ze strany dětí i rodičů. Zakoupení strukturovaného funkčního elektronického systému (softwaru).

  1. Personální a pedagogické zajištění

Budeme podporovat týmovou spolupráci, co největší efektivitu využití překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek na třídě. Vzniká tak prostor pro individuální práci s dětmi, včetně práce s dětmi nadanými a dětmi se SVP. Výhledově je žádoucí neustálé sebevzdělávání, případné další zvyšování kvalifikace pedagogických i nepedagogických pracovníků MŠ.

  1. Spoluúčast rodičů

Ve druhém pololetí školního roku 2017/2018 budeme věnovat zvýšenou pozornost systematické spolupráci rodičů s mateřskou školou a to zejména v oblasti rozvoje předčtenářských dovedností dětí. Zaměříme se na předčítání dětem z jejich oblíbených knih. Spolupráce s rodiči bude spočívat v předčítání knih svým dětem doma a následně dojde k prezentaci přečtené knihy samotným dítětem v určený den, v mateřské škole. V případě zájmu rodičům mateřská škola zapůjčí i odbornou literaturu.

Mateřská škola navštěvuje místní knihovnu v obcích Chudeřice a Káranice s možností zapůjčení dětských knih do MŠ. Budeme organizovat společné setkávání rodičů a dětí v knihovně, kde jeden z rodičů dětem přečte kapitolu z vypůjčené knihy a následně si ji dočteme v MŠ.

Rodiče se aktivně zapojí do sběru papíru. Plánujeme také návštěvu (exkurzi) zajímavých pracovišť rodičů. Například budeme využívat možnosti návštěvy místního obchodu, kde si děti budou moci vyzkoušet samostatné nakupování.

8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Naší snahou bude neustálé zkvalitňování materiálních podmínek pro potřeby dětí se SVP. Nezbytné bude další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory těchto dětí. Plánujeme vzájemné sdílení zkušeností (s prací s dětmi se SVP) s ostatními mateřskými školami, které takovéto dítě vychovávají a vzdělávají

9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola spolupracuje se základní uměleckou školou, jejíž zástupce navštíví naši MŠ a provede nábor hudebně nadaných dětí. Dítě, které vykazuje nadání v určité oblasti budeme dále rozvíjet a podporovat, například pohybově zdatné děti jsou dále rozvíjeny a mohou se realizovat v pohybově sportovních aktivitách v MŠ. Děti s hudebním nadáním se mohou učit hře na hudební nástroj (zobcová flétna). Výtvarné dovednosti dětí budou uplatňovány v pořádaných výtvarných a tvořivých soutěžích, budou se podílet na výzdobě interiéru MŠ apod. Děti s jazykovými schopnostmi se budou realizovat v rámci výuky cizího jazyka (anglický jazyk)

10. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let věku

Naším záměrem je pořízení věkově přiměřených herních prvků na školní zahradu, například dětské sestavy, houpačky, houpadla, skluzavku, zahradní domek (vhodné od dvou let). Dále dokoupení odpovídajícího materiálního vybavení pro tuto věkovou skupinu do interiéru, vybudování relaxačního koutku. Plánujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků – specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole – pohybové hrátky pro děti od dvou let, muzikofiletika pro dvouleté děti, výtvarné činnosti pro tuto věkovou skupinu, možnosti, přístupy a limity dvouletých dětí apod.

5. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

  1. Pravidla pro zařazování dětí do jednotlivých tříd

Děti jsou uspořádány do tříd dle věku. V každé třídě pracují dvě pedagogické pracovnice. Obě třídy mají stanovena svá pravidla a rituály. U mladších dětí se zaměřujeme zejména na úspěšnou adaptaci a na vytváření potřebných návyků, na postupné budování režimu činností v MŠ, který dětem přináší pocit jistoty a bezpečí a na získávání jejich důvěry.

U starších dětí rozvíjíme jejich zájmy, poznávání, vědomosti, dovednosti a postoje. Děti se spolupodílí na vytváření pravidel a rituálů, hodnotí důsledky nedodržování takto stanovených pravidel a sami si určují způsoby nápravy.

Naše mateřská škola nabízí předškolní vzdělávání i dětem se zdravotním postižením či znevýhodněním.

Specifikem naší mateřské školy je během ranních her možnost vzájemného navštěvování dětí ve třídách – například, má-li mladší dítě staršího sourozence či kamaráda v druhé rřídě apod. Probíhá to s vědomím a souhlasem učitelek, aby byla zajištěna bezpečnost a přehled o dětech a nesmí být překročena kapacita tříd. Třídy jsou odděleny pouze posuvnými dveřmi. Mladším dětem je tak výrazně usnadněna adaptace na prostředí mateřské školy.

V posledních čtrnácti dnech v srpnu je na přání rodičů dětem, které nastoupí k

1. 9. umožněna postupná adaptace, což probíhá formou návštěv s rodiči a mohou si pohrát v dětském kolektivu, zpravidla na školní zahradě.

I. třída „Ježečci“ mladší děti 3 (2) – 4 roky

Naší prioritou je postupná adaptace dětí na prostředí mateřské školy.

Získávání prvních sociálních kontaktů.

Denní program dětí se skládá ze spontánních činností, pohybových aktivit, řízených i volných činností.

Probíhá zde logopedická prevence zaměřena především na dechová a artikulační cvičení, rozvoj sluchové a zrakové percepce, motoriku – prstové říkanky, grafomotoriku.

II. třída „Krtečci“ starší děti 4 – 6 (7) let

Většina dětí už mateřskou školu navštěvovala, určitou část tvoří předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky. Cílem práce v této třídě je nabídnout dětem dostatek rozmanitých činností vedoucích k všestrannému rozvoji dětí a k jejich úspěšnému vstupu do základní školy.

Důraz je kladen na logopedickou péči v podobě logopedické prevence – rozvoj sluchové a zrakové percepce, rozšiřování slovní zásoby, sykavky, grafomotoriku – viz Plán grafomotoriky (příloha ŠVP). Soustředíme se na rozvoj kognitivních schopností.

   1. Podmínky vzdělávání dětí s odkladem povinné školní docházky (OŠD)

 • PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY DÍTĚTE (INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K DĚTEM S OŠD)

Děti s odkladem povinné školní docházky mají vypracovaný Plán pedagogické podpory dítěte, který je v průběhu roku doplňován a upravován dle aktuálních potřeb a následně vyhodnocován. Plán pedagogické podpory vychází a je sestaven z doporučení o odkladu povinné školní docházky poradenským zařízením.

Dítě je rozvíjeno zejména v oblastech psychomotorického vývoje, ve kterých je ještě oslabeno. (emocionálně-sociální vývoj, kognitivní vývoj, řeč, tělesný vývoj, práceschopnost). Plán má vytyčené vzdělávací cíle v jednotlivých oblastech. Obsahuje nabídku činností. Učitelka s dítětem pracuje individuálně, zpravidla při zajištění souběžného působení dvou učitelek ve třídě („školáček“) i formou skupinové práce. Hojně je využíváno ostatních i alternativních forem a metod práce, projektového učení a učení prožitkem. Úzce spolupracujeme s rodiči, konzultujeme s nimi úspěch či neúspěch ve vzdělávání dítěte, sledujeme pokroky ve vývoji či stagnaci či regres. Komunikace s rodiči probíhá ústní formou, případně prostřednictvím notýsku, kde je zaznamenána pedagogická práce učitelek s dítětem obsahující hodnocení o tom, jestli se zvolená práce zdařila či nikoliv (motivační razítka). S dítětem se pracuje systematicky během celého školního roku, spolu s ostatními dětmi v kolektivu, individuální péče probíhá zpravidla jedenkrát týdně.

Plán je sestaven na míru konkrétnímu dítěti, dle jeho individuálních vzdělávacích potřeb. Probíhá na základě pozorování dítěte a pedagogické diagnostiky, zpravidla jednou za tři měsíce, formou písemného záznamu o průběhu a efektivitě edukace. Průběžně tak sledujeme, zda-li se daří prostřednictvím naší podpory vést dítě ke stanoveným výchovně vzdělávacím cílům. Není-li tomu tak, škola rodičům doporučí pomoc školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko psychologická poradna, SPC – speciálně pedagogické centrum).

  1. Podmínky přijímání dětí

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád., ve znění pozdějších předpisů.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro všechny věkové kategorie dětí probíhá v jednotném termínu: 2. – 15. května; rodiče 5letých dětí mají povinnost nechat děti zapsat.

Děti, které půjdou do MŠ, dopředu vědí, která škola je pro ně spádová. Společný školský obvod Mateřské školy, Chudeřice tvoří území obce Chudeřice, Káranice, Písek, Stará Voda a Nové Město n/C. Nezbytná je funkční komunikace mezi obcí Chudeřice a spádovou Mateřskou školou, Chudeřice. Obecní úřad, Chudeřice poskytne ředitelce spádové MŠ seznam dětí s bydlištěm ve vymezeném školském obvodu – s nárokem na přijetí do této MŠ.

Děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud to kapacita MŠ dovolí.

Do MŠ jsou přijímány i děti mladší tří let, pokud je to v souladu s kapacitními možnostmi mateřské školy. Ředitelka zajistí optimální podmínky pro vzdělávání, a to i pro děti ve věku od 2 do 3 let, pokud se v mateřské škole vzdělávají.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Chudeřice stanoví ředitelka každý rok spolu s vyhlášením zápisu, jsou veřejná a plně v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (novelou č. 82/2015) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (vyhláškou č. 214/2012) a vyhláškou 43/2006 Sb. Přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí §16 vyhlášky č. 27/2016. Kritéria pro přijetí dětí do MŠ se mohou měnit, tvoří přílohu ŠVP PV.

Ze školského zákona vyplývá přednostní přijetí dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, nejméně třetího roku věku (s účinností od 1. 9. 2018), nejméně druhého roku věku (s účinností od 1. 9. 2020).

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. S účinností od 1. 9. 2020 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.).

Předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je povinné.

Při zápisu rodiče předloží: Občanský průkaz, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte.

Dítě do MŠ Chudeřice přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si zákonní zástupci dítěte, v době zápisu, mohou vyplnit přímo v MŠ, bude jim přiděleno registrační číslo a vyplněné žádosti odevzdají ředitelce mateřské školy. Po ukončení zápisu budou mít rodiče možnost nahlédnutí do spisu správního řízení. Rozhodnutí o výsledku správního řízení bude pod registračními čísly zveřejněno na přístupném místě v MŠ (např., na vchodových dveřích do MŠ, na nástěnkách v šatně a na internetových stránkách MŠ).

Rodiče nepřijatých dětí obdrží Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ, popřípadě jej obdrží do vlastních rukou a přijetí Rozhodnutí potvrdí svým podpisem.

Je – li dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, Rozhodnutí o přijetí se zakládá do spisu, poskytnout lze pouze na vyžádání zákonného zástupce dítěte.

Přijaté děti musí mít v době nástupu do MŠ, nejddéle ke dni 1. 9. potvrzený evidenční list od lékaře.

  1. Činností, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelek

Prostřednictvím souběžného působení dvou učitelek ve třídě je zajištěna především bezpečnost dětí, využívá se při pobytu dětí venku, při vycházkách, výletech apod.

Každý den po obědě, zpravidla od 12,30 – 13,30 probíhá logopedická prevence a systematická příprava starších dětí na vstup do základní školy – „školáček“. V této době je v mateřské škole zajištěno souběžné působení dvou učitelek. Souběžné působení dvou učitelek zajistí zejména bezpečnost dětí

uSffffffhjbjhgSSS0 hod

6.CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Školní vzdělávací program je nazvaný Jak krtek cestoval“. K motivaci integrovaných bloků i tématických okruhů využíváme pohádkové postavičky „Krtka“(publikace Zdeňka Milera).

Děti společně s „krtkem“ „cestují“ celým školním rokem prostřednictvím různých dopravních prostředků.

Každé roční období charakterizuje jiný dopravní prostředek.

Podzim – na kole, na kolečkových bruslích i koloběžkou.

Zima – letadlem, balonem i vrtulníkem

Jaro – ponorkou, plachetnicí i lodí

Léto – zbrusu novou raketou.

Krtek na svých cestách navštíví představitelé jednotlivých ročních období:

Skřítka Podzimníčka“,

Paní „Zimu“

Jarní vílu „Jarušku“

Ocitne se i v letním království.

Obsahuje deset integrovaných bloků. Každý integrovaný blok odpovídá časovému rozsahu jednoho měsíce. V třídním vzdělávacím programu je dále konkretizován a rozpracován do tématických okruhů s ohledem na individuálních potřeby a možností dětí ve třídě , na věkovou skupinu dětí a podmínky třídy (I. třída – mladší děti – 2 tématické okruhy, II. třída – starší děti – 2 tématické okruhy). Jsou zpracované v aktuálních přípravách – čtrnáctidenních plánech, tzn. společné činnosti vztahující se k tématu vedené učitelkou ve třídě i venku.

Dílčí vzdělávací cíle, výstupy a klíčové kompetence jsou konkrétní v třídních vzdělávacích programech obou tříd. Obsah vzdělávací nabídky směřuje k postupnému naplňování očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí.

Specifické zaměření našeho vzdělávacího programu spočívá v zařazení systematické preventivní logopedické péče a podpoře rozvoje předčtenářských dovedností (čtenářské gramotnosti), které úzce souvisí s nabízenými činnostmi v podobě dechových a artikulačních cvičení, procvičování motoriky mluvidel a jazyka, rozvoje sluchové a zrakové percepce, tzv. logopedických chvilek, uvolňovacích cviků ruky, prstových říkanek, posílení svalů či manipulačních činnosti, grafomotorických cvičení a her. Výhodou je úzká spolupráce MŠ s poradenským pracovištěm SPC pro děti s vadami řeči a sluchu v Hradci Králové a případná včasná diagnostika poruch řeči.

  1. Dlouhodobé cíle vzdělávacího program

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období byly jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Rámcové cíle Klíčové kompetence

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

=> kompetence k učení,

=> k řešení problémů

=> komunikativní

2. Osvojení hodnot, na nichž je založena naše společnost

=> kompetence činnostní a občanské

3. Získání osobnostních postojů, a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

působící na své okolí => kompetence sociální a personální

Dílčí cíle v oblastech Dílčí výstup v oblastech

1. biologické 1. biologické

2. psychologické 2. psychologické

3. interpersonální 3. interpersonální

4. sociálně-kulturní 4. sociálně-kulturní

5. environmentální 5. environmentální

  1. Specifické zaměření školy

 • Logopedická prevence

 • Rozvoj předčtenářských dovedností ( čtenářské gramotnosti )

 • Nadstardantní aktivita – Výuka cizího jazyka – angličtiny (není součást ŠVP)

Prioritou naší mateřské školy je dostatečná podpora a stimulace rozvoje řeči, logopedická prevence a podpora rozvoje předčtenářských dovedností.

Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. Výsledkem je čím dál horší znalost jazyka, přičemž ten je nástrojem myšlení – a to i matematického!

Apelujeme na rodiče, aby svým dětem doma co nejvíce četli a nepodceňovali prospěšnost čtení dětem v rodině.

Knihy a encyklopedie jsou dětem k dispozici v policích ve třídách, aby k nim měly volný přístup a mohly si je půjčovat dle svého zájmu a potřeb.

Každý den dětem čteme, přibližně 20 minut, v pravidelném čase před usnutím, dále v komunitním a diskusním kruhu a v neposlední řadě také četbu využíváme jako motivaci a inspiraci k nejrůznějším aktivitám, zejména výtvarným, dramatickým apod. Naší snahou je, aby si děti četbu oblíbily, radostně ji prožívaly a viděly v nás čtenářský vzor.

Součástí třídních vzdělávacích programů jsou tzv. „Dny a týdny knihy“, kdy si děti přinesou svou oblíbenou knihu z domova. V mateřské škole p. učitelky dětem čtou úryvky z jednotlivých knih, společně analyzují text, děti se snaží text interpretovat, dramatizují, hrají námětové hry: „Na knihovníka“, „Na čtenáře“. Děti si postupně osvojí i šetrné zacházení s knihou!

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je pro mateřské školy závazný, specifikuje klíčové kompetence.

…komunikativní kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

Námi vypracovaný školní vzdělávací program je zpracován s ohledem na zmíněné kompetence, na jejich dosahování a na celkový rozvoj osobnosti ve všech vzdělávacích oblastech, aby měly děti dobré podmínky k rozvoji a podpoře předčtenářské gramotnosti.

Dílčí cíle pro rozvoj komunikativních kompetencí :

 • rozvoj souvislého vyjadřování, komunikace

 • schopnost vést konverzaci, dialog, neskákat dospělému do řeči, vyslechnout druhého

 • šetrné zacházení s knihou a úcta ke knize

 • projevovat zájem o knížky a psanou podobu slova, sledovat očima zleva doprava

 • získat vědomosti o povolání související s knihou – spisovatel, ilustrátor

 • orientovat se v encyklopediích

 • rozvoj kognitivních schopností

 • správně vyslovovat, ovládat dech a tempo i intonaci řeči

 • rozvoj slovní zásoby dětí, získat elementární poznatky z různých oblastí, umět správně pojmenovat většinu jevů a věcí, které nás obklopují

 • používat aktivně slovní zásobu, vyprávět podle vlastní fantazie

 • umět formulovat otázky, odpovědi, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

 • koncentrovat pozornost, myšlení a paměť

 • záměrně se soustředit, postupovat dle pokynů a instrukcí, přijímat ocenění i neúspěch

 • vyjádřit svá přání, zážitky, pocity, obavy

 • rozvoj fantazie a kultivovaného projevu

 • vnímat rozdíl mezi skutečností a pohádkou

 • vyjádřit a zachytit své pocity a prožitky z četby

 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

 • vytvořit si pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení

 • chápat slovní vtip a humor

 • utváření jednoduchých rýmu

 • umět rozumět slyšenému

 • rozlišovat různé druhy loutek a maňásků, lidé, kteří je vodí jsou loutkoherci

 • rozlišovat dobro a zlo

 • naučit se zpaměti krátké texty

 • pochopit, že existují jiné kultury a národnosti, které se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit;

 • vytvoření elementárních předpokladů k učení se cizímu jazyku

 • zvládat pohybové dovednosti, rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku

Aktivity související s předčtenářskou gramotností:

Vzdělávací nabídka:

 • Můj kamarád – knížka“ – projekt ( Kafomet ) – PRJ-006.7

 • Jak krtek cestoval“ ( Zdeněk Miler / Josef Brukner ) – práce s knihou

 • práce s knihou –“Říkáme si s dětmi“ – Logopedické hříčky“ (Fr. Synek ) – kreslení dle říkanek

 • vytvoření pravidel třídy, spoluúčast dětí při vymýšlení pravidel – piktogramy, symboly

 • grafomotorické listy s různými úkoly, zaměřenými na dovednosti předcházející prvopočátečnímu čtení a psaní ( např. Šimonovy listy).

 • práce s obrazovým materiálem (oskola.cz ), s didaktickými tabulkami Logico piccolo

 • hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti, vymýšlení rýmů

 • komunitní a diskusní kruh – vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění dle skutečnosti i podle obrazového materiálu, dle fantazie, sdělení slyšeného druhým, samostatný slovní projev na určité téma, vyprávění pohádek ( mladší děti za pomoci obrázků )

 • prohlížení a čtení pohádkových knih, encyklopedií, leporel a jejich rozbor, obrázkové čtení

 • poslech čtených či vyprávěných příběhů s etickým obsahem, knih o přírodě

 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách, spolupráce s ostatními dětmi

 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv

 • Říkanková cestička“ – Kafomet -ŘEČ-002.63 – logopedická cvičení, říkanky, artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry, hry se slovy, hádanky, vokální činnosti

 • Povídalky“ – Kafomet – ŘEČ -008.2 – „Hádanky se slovy“, „Záhadný klobouk“, „Had“, „Stejní/Jiní“, „Co říká Bubínek“

 • Říkadla s pohybem“ – Kafomet – ŘEČ-009.1

 • prstové hříčky a říkanky – „Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky“ ( R. Suchá )

 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv

 • maňáskové scénky, dramatizace

 • hry a činnosti zaměřené k řešení problémů, k cvičení paměti ( mechanické i logické) řešení problémových situací

 • smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace, pozornosti, apod.

 • využití encyklopedií, práce s textem i obrázky

 • návštěva dětských kulturních akcí

 • výlet do ZŠ Nové Město – Den otevřených dveří, ukázka hodiny – „prvňáčci“ – aktivní zapojení dětí do vyučovací hodiny

 • didaktické hry – např. „Složte slovo“

 • činnosti zaměřené na poznávání číslic, písmen, piktogramů, značek, symbolů, obrazců, geometrických tvarů, „Písmenkové domečky“, „Hlásková honička“

 • rozeznávání hlásek na začátku a na konci slova, rytmizace slov, vytleskávání – „Házej, tleskej, povídej“ – Kafomet – ŘEČ-001.13

 • gymnastika mluvidel, artikulační, dechová a sluchová cvičení, upevňování správné výslovnosti řeči, rozvíjení fonematického sluchu

 • zpěv, hudebně pohybové aktivity a hry, rytmizace

 • činnosti zaměřené na procvičování jemné motoriky, uvolňovací cviky – práce s drobným materiálem, navlékání korálků, mozaiky, grafomotorická cvičení

 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, gest

 • Vítáme Vás na besídce“ – Kafomet EST-043.9, str 16.

 • besídky pro rodiče, vystoupení dětí v obci, prezentace na veřejnosti

  1. 3. Doplňkové (nadstandardní) aktivity v naší mateřské škole

Rodiče mohou pro své děti tohoto nadstandardu využít, ale nemusí! Probíhají v odpoledních hodinách tak, aby nezasahovaly do vzdělávání dle ŠVP a nejsou uplatňovány na úkor jeho rozsahu a kvality.

„Angličtina hrou“ (hrazeno rodiči)

„Hra na zobcovou flétnu“ (hrazeno rodiči)

„Pohybově – taneční kroužek“ (hrazeno rodiči)

„Sportovní kroužek“ (hrazeno rodiči)

„Malý šikula“ (hrazeno rodiči)

“ Malý kuchař“ (hrazeno rodiči)

Formou zájmového kroužku je nabízen v dopoledních hodinách v rámci pohybových aktivit plavecký kurz (Plavecká škola Zéva – HK).

Budování bezpečného klimatu a vztahů založených na vzájemné důvěře, úctě a respektu je důležité pro pocit pohody ve třídě a pro plnění socializační a vzdělávací funkce školy

4.Metody a formy vzdělávání

Formou záměrného i spontánního učení naplňuje pedagog s dítětem konkrétní vzdělávací cíle. Důležitou formou vzdělávání je didakticky zacílená činnost.

Tento způsob učení vyžaduje aktivní účast dítěte založenou na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení ve skupinách i individuálně.

Snažíme se o minimalizaci učení předáváním hotových informací a slovního poučování. Veškeré činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Preferujeme učení prožitkem, respektujeme, že to, co dítě samo prožije, má trvalejší hodnotu. Proto zařazujeme co nejvíce prvků prožitkového učení, tvořivé dramatiky a činnosti estetického charakteru.

Nejčastější metodou je pozorování, dále pak experimentování a metody pokusů a omylů.

Klíčové je pro nás také vytváření pozitivního klimatu školy, pro dítě je připraveno vlídné, laskavé a přátelské prostředí, ve kterém je respektována individualita dítěte.

Je kladen důraz na osobnost učitelky jako vzoru chování a jednání směrem k dítěti, spolupracovnicím, zákonným zástupcům dětí i veřejnosti.

K dalšímu vzdělávání dětí nabízíme v odpoledních hodinách doplňkové aktivity.

Ve spolupráci s Plaveckou školou Zéva HK je pro zájemce zajišťován plavecký výcvik dětí

5.Průběh vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhláška č. 27/2016 Sb. je vázána na § 16 školského zákona, který zavádí systém vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných jsou plně respektovány jejich individuální vzdělávací potřeby a možnosti. Těmto dětem náleží poskytnutí podpůrných opatření, které jsou bezplatné. a realizuje je mateřská škola. Podpůrná opatření jsou členěna do pěti stupňů.

Podpůrná opatření 1.stupně:

 • uplatňuje MŠ bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), na základě plánu pedagogické podpory (PLPP), který MŠ zpracuje.
 • PLPP musí obsahovat popis obtíží dítěte v konkrétních oblastech a jednotlivé kroky – patřičná opatření, která mají vést k eliminaci obtíží
 • po třech měsících následuje vyhodnocení PLPP formou rozhovoru s rodiči, diskuse učitelek s rodiči (vyhl. 27/2016 příloha 3)
 • pokud nenastala změna k lepšímu, obtíže dítěte trvají, ředitelka MŠ dítě odešle do školského poradenského zařízení, které stanoví vhodnost zařazení dítěte do 2. – 5. stupně podpůrných opatření.
 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ, nutné je projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte.

Účelem podpory vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je jejich plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.

Mateřská škola stanoví pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP a IVP, přičemž plně respektuje vývojová a osobnostní specifika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

6.Průběh vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola se snaží vytvářet podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti prostřednictvím podnětných pomůcek a vhodného materiálu. Dítě, které vykazuje známky nadání je dále rozvíjeno a podporováno. Důležitá je včasnost odhalení nadání a včasná diagnostika! Nejčastější uplatňovanou metodou je pozorování dětí.

Vzdělávání probíhá v souladu s rozvojem různých druhů nadání dítěte, tak, aby bylo dále uplatnitelné v základní škole.

Mateřská škola zajišťuje realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. Nezbytná je úzká spolupráce s PPP, SPC, rodiči.

Průběh vzdělávání je vyhodnocován, zpětnou vazbou, konzultacemi s odborníky a rodiči

7.Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

Mateřská škola respektuje specifika dětí od dvou do tří let. Uvědomujeme si potřebu těchto dětí experimentovat, touhu poznávat nepoznané, potřebu smyslového poznání. Dítě se v tomto věku osamostatňuje, je egocentrické, neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností, je méně obratné a má vůči ostatním mnohem méně zkušeností.

Mateřská škola u dvouletých dětí usiluje o kvalitní sociální zkušenost, o předávání pozitivních vzorců chování dospělých i vrstevníků, vede je k přijímání určitých hranic a nových rolí.

Učení probíhá především nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem, ale především hrou! Jednotlivé činnosti jsou často opakovány, zařazeny jsou pravidelné rituály. Je brán zřetel na to, že dvouleté děti udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Učitelky často střídají nabídku činností, trénují s dětmi návyky, respektování pravidel a norem a praktické dovednosti, přičemž je dětem ale ponechán co největší prostor pro volné hry a pohybové aktivity. Tyto děti mají v mateřské škole stálý pravidelný denní režim, zajištění pocitu bezpečí a emoční podporu. Mateřská škola nabízí přiměřené podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče a srozumitelná pravidla.

Ve třídě je dostatečné množství podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti. Třída je dostatečně prostorná pro volný pohyb a hru dětí. Je zabezpečena potřeba průběžného odpočinku. Mateřská škola je vybavena zázemím pro zajištění hygieny, šatnou s dostatečným úložným prostorem. Je zajištěn vyhovující režim dne, respektující potřeby dětí, to zn. pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času při stravovávní, dostatečný odpočinek.

Mateřská škola zajišťuje těmto dětem postupnou adaptaci s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Učitelky uplatňují k dětem laskavý důsledný přístup.

Péče o netříleté děti je organizačně i provozně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy

7. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Témata jsou otevřená, ne závazná, učitelka si je časově i obsahově modifikuje dle aktuálních potřeb. Ve výchovně vzdělávací činnosti je zohledněn zájem dětí o jednotlivá témata, na což učitelka adekvátně reaguje a svou pedagogickou činnost tak upravuje.

  1. Integrované bloky I.třída MŠ

I. třída MŠ “Ježečči” Věková skupina: (2) 3 – 4 let

Integrované bloky

Tématické okruhy

ZÁŘÍ

Návštěva
u zajíčka

Ahoj ježku, ahoj děti

 • Všichni jsme tu kamarádi

 • Pohádka už nám klepe na

vrátka

ŘÍJEN

Podzim klepe na dveře, ve strakaté zástěře

 • Foukej, foukej větříčku
 • Po kolejích kolem vody

LISTOPAD

Poslouchej, pozor dej, uši, oči otvírej

 • Za zajíčkem do lesa

 • Nakouknutí do světa dospělých

 • Ježek pomáhá a léčí

PROSINEC

Návštěva
u myšky

Co to slyším? Co to cítím? Co to vidím?

 • Zastávka v pekle aneb jsem malej, ale šikovnej

 • Než zazvoní zvoneček

LEDEN

Zima, zima, zimička
– hází bílá peříčka

 • Co se děje za oknem

 • Zimníradovánky s ježkem
  a myškou

Integrované bloky

Tématické okruhy

ÚNOR

Ježek jede dál a dál, poznat nám to přál

 • Hrajeme si s knížkou
 • Maškarní rej

BŘEZEN

Návštěva

u krtečka

Ježek jede krajinou, myšlenku má jedinou

 • Ježek a vše, co ho obklopuje
 • Ježek vítá jaro

DUBEN

Vlakem křížem krážem celým světem

 • Ježek na koledě
 • Ježek, strašidla a čarodějnice

KVĚTEN</spa