Básničky

 I. třída „Ježečci“   II. třída „Krtečci“ NA HOUBÁCH Houbař jásá, to je krása, tolik pěkných hřibů, což? První, druhý, třetí, čtvrtý, nasbírám jich plný koš.   Kdopak na mě kouká z vrby, kdo to koulí […]