MŠ CHUDEŘICE, ŠK. ROK 2019/2020

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE!

S sebou do MŠ: pevné bačkorky nebo čisté sandálky (ne pantofle), holinky, náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tričko, dvoje tepláčky (jedny do třídy a jedny na ven), pyžamo, pláštěnku, svůj hrneček na pití, zástěrku nebo starší tričko na malování, dívky vlastní hřeben.

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY (říjen 2019 – květen 2020):

 

– nutno nahlásit do 30.9.2019 !!!

Zájmové kroužky probíhají od měsíce října do května v odpoledních hodinách – od 15:15 – 16:00 hod.

 

PONDĚLÍ – Hra na zobcovou flétnu   (vede V. Pavlíčková)

                    – Malý kuchař   (vede J. Horsinková)

ÚTERÝ – Angličtina hrou   (vede Mgr. Lenka Málková)

               – Malý šikula   (vede Bc. M. Panchártková)

STŘEDA – Tanečně pohybový kroužek   (vede A. Kvačková)

ČTVRTEK – Sportovní kroužek   (vede Bc. M. Panchártková)

 

Angličtina hrou

Děti se jednoduchou, zábavnou a efektivní formou naučí mnoha anglickým slůvkům a frázím prostřednictvím her, písniček, říkanek, dramatizace a pohybových aktivit. Hlavním cílem je nejen porozumění cizího jazyka poslechem,ale snaha o komunikaci samotných dětí, krátký dialog, odpověď na otázku.

V případě většího počtu přihlášených dětí, budou děti rozděleny do dvou skupin

Vede Mgr. Lenka Málková.

Taněčně pohybový

Hlavním cílem tanečně-pohybového kroužku je nadšení a radost z pohybu. Jedná se o vedení dětí ke zdravému pohybu, kdy si zábavnou formou her a základních tanečních technik a schémat osvojí správné taneční návyky, jakými jsou: základní postoj, držení těla, ohebnost a pružnost. Děti se učí hudbu vnímat a vyjádřit ji pohybem.

Vede Andrea Kvačková.

Sportovní kroužek

Zaměření na všestranný pohybový rozvoj, obratnost, koordinaci, prostorovou orientaci a utváření kladného vztahu dětí ke sportu. Seznámení dětí s jednotlivými druhy sportů, sportovních disciplín a osvojení si jednoduchých pravidel.

Náplní jsou různorodé sportovní hry či cvičení (míčové hry, opičí dráhy, posilování, hry na zlepšení koordinace a správného držení těla aj.). Hojně jsou zastoupeny pohybové hry, které jsou pro děti tohoto věku ideálním prostředkem k rozvoji nejen pohybových schopností a dovedností, ale i celé osobnosti. Dítě se učí spolupracovat, chápat a dodržovat pravidla her, fungovat ve skupině.

Vede Michaela Panchártková.

Hra na zobcovou flétnu

Děti se naučí správnému dýchání, seznámí se s notami a prvními krůčky hry na zobcovou flétnu.

Vede Veronika Pavlíčková.

Logopedická prevence – součást ŠVP

Zaměření našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jak krtek cestoval“ spočívá v zařazení systematické logopedické prevenci, formou skupinové i individuální práce dle potřeb dětí.

Hravá a zábavná logopedická cvičení jsou zaměřena na správnou artikulaci hlásek, gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, sluchové hry, rozvoj rozumových schopností apod. Pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací obratnost. Důležitou součástí této prevence je spolupráce s rodiči dítěte, jejich informovanost, popřípadě spolupráce se specializovaným logopedickým pracovníkem.

TATO CVIČENÍ NENAHRAZUJÍ PLNOHODNOTNÁ SEZENÍ U SPECIALIZOVANÉHO LOGOPEDA !!!

(Vede řed. Mgr. Lenka Málková a uč. Andrea Kvačková – absolventky vzdělávacího kurzu „Logopedická prevence“ – „Logopedický asistent“ –  akreditovaného MŠMT)

Malý šikula

Děti si osvojí základy výtvarných technik, naučí se pracovat s netradičními materiály, vyzkouší si  základy šití, práci s korálky, papírem, drátky, vlnou apod.
Výrobky budou sloužit zejména k dekoraci, výzdobě MŠ. Cílem je rozvoj fantazie, zdokonalení manuální zručnosti a tvořivosti dětí.

Vede Michaela Panchártková.