obrázek

Aktuality

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE VE ŠK.ROCE 2016/2017

S sebou do MŠ: pevné bačkorky nebo čisté sandálky (ne pantofle), holinky, náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tričko, dvoje tepláčky (jedny do třídy a jedny na ven), pyžamo, pláštěnku, svůj hrneček na pití, zástěrku nebo straší tričko na malování

 ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017

PLÁNOVANÉ AKCE: ZÁŘÍ 2016

8.9. SCHŮZKA S RODIČI – od 16,00 hodin (prosím, kdo má možnost, přijďte bez dětí)

Organizace šk. roku 2016/2017, školní řád, spolupráce školy a rodiny, plavecká výuka, akce, kroužky, povinnosti,..

 16.9. DEN ZEMĚDĚLSTVÍ – DOŽÍNKY  – HK – pouze třída starších dětí – „Krtečci“ – s sebou batůžek s pláštěnkou, dobrotou a pitím. Svačinka zajištěna ze školky.

Autobus zajištěn z Krajského úřadu HK. Odjezd bude upřesněn, návrat cca 13,00 hodin.

 

 

 

 Nabídka zájmových kroužků pro šk. rok 2016/2017

Angličtina hrou – až od II. pololetí

Děti se jednoduchou, zábavnou a efektivní formou naučí mnoha anglickým slůvkům a frázím prostřednictvím her, písniček, říkanek, dramatizace a pohybových aktivit. Hlavním cílem je nejen porozumění cizího jazyka poslechem,ale snaha o komunikaci samotných dětí, krátký dialog, odpověď na otázku.

V případě většího počtu přihlášených dětí, budou děti rozděleny do dvou skupin

Vede řed. Bc. Lenka Málková.

Taněčně pohybový – od října 2016

Rozvoj tvůrčích schopností dětí, kreativity, představivosti a fantazie. Seznámení dětí s různými výtvarnými technikami, práce s využitím i netradičního materiálu. Zapojení dětí do výtvarných a tvořivých soutěží, podíl dětí na výstavách, Dnech otevřených dveří, výzdobě všech prostor MŠ.

Vede p. uč. Andrea Kvačková.

Keramika – od října 2016

Děti se naučí základním technikám práce s keramickou hlínou. Rozvijíme trojrozměrné výtvarné cítění, zručnost, soustředění, fantazie a jemná motorika. Děti se naučí tvarovat, modelovat, barvit a dekorovat keramiku. Výrobky  budou v souladu s aktuálním ročním obdobím.

Vede p. uč. Nikola Stránská.

Hra na zobcovou flétnu – od října 2016

Děti se naučí správnému dýchání, seznámí se s notami a prvními krůčky hry na zobcovou flétnu.

Vede p. uč. Veronika Pavlíčková.

Logopedická prevence

Zaměření našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jak krtek cestoval“ spočívá v zařazení systematické logopedické prevenci, formou skupinové i individuální práce dle potřeb dětí.

Hravá a zábavná logopedická cvičení jsou zaměřena na správnou artikulaci hlásek, gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, sluchové hry, rozvoj rozumových schopností apod. Pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací obratnost. Důležitou součástí této prevence je spolupráce s rodiči dítěte, jejich informovanost, popřípadě spolupráce se specializovaným logopedickým pracovníkem.

TATO CVIČENÍ NENAHRAZUJÍ PLNOHODNOTNÁ SEZENÍ U SPECIALIZOVANÉHO LOGOPEDA !!!

(Vede řed. Bc. Lenka Málková a uč. Andrea Kvačková – absolventky vzdělávacího kurzu „Logopedická prevence“ – „Logopedický asistent“ –  akreditovaného MŠMT)

 

 

 

Originální tonery a cartridge. Kvalitní autobaterie a autodíly. Dovolená na Costa Brava nebo v Rosolině a Bibione