ŘÍJEN:

2. 10.   Plavání 3. lekce, přihlášené děti

9. 10.   Plavání 4. lekce, přihlášené děti

15. 10.  Logopedická depistáž – vyšetření přihlášených dětí

16. 10.   Plavání 5. lekce, přihlášené děti

23. 10.   Plavání 6. lekce, přihlášené děti