obrázek

Aktuality

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE VE ŠK.ROCE 2015/2016

S sebou do MŠ: pevné bačkorky nebo čisté sandálky (ne pantofle), holinky, náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tričko, dvoje tepláčky (jedny do třídy a jedny na ven), pyžamo, pláštěnku, svůj hrneček na pití, zástěrku nebo straší tričko na malování

 ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017

 Oznámení rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole, Chudeřice

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Chudeřice.

Seznam uchazečů

Uchazeč Výsledek řízení
1 Přijat
2 Přijat
3 Přijat
4 Přijat
5 Nepřijat (nenastoupí)
6 Přijat
7 Přijat
8 Přijat
9 Přijat
10 Přijat
11 Přijat
12 Přijat
13 Přijat
14 Přijat
15 Přijat
16 Přijat
17 Přijat
18 Přijat
19 Přijat

Málková Lenka                                                                                                                    Datum zveřejnění 11. 5. 2016

ředitel školy

 

PLÁNOVANÉ AKCE: ČERVEN 2016

 

23.6. BESÍDKA + ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁČKY – PASOVÁNÍ – od 16,00 hodin

V sále hostince v Chudeřicích.

29.6. SPANÍ VE ŠKOLCE – pouze předškoláci – s sebou batůžek s pyžamkem, kartáčkem na zuby.

Přinést párek na opékání a chléb či rohlík (kečup a hořčici zajistíme), vidlici na opékání (kdo má)

 

 

 

 

 

 Nabídka zájmových kroužků pro šk. rok 2015/2016

Angličtina hrou – PONDĚLÍ – dopoledne

Děti se jednoduchou, zábavnou a efektivní formou naučí mnoha anglickým slůvkům a frázím prostřednictvím her, písniček, říkanek, dramatizace a pohybových aktivit. Hlavním cílem je nejen porozumění cizího jazyka poslechem,ale snaha o komunikaci samotných dětí, krátký dialog, odpověď na otázku.

V případě většího počtu přihlášených dětí, budou děti rozděleny do dvou skupin

Vede p. řed. Lenka Málková.

Malý šikula – STŘEDA – 15,00 – 15,45

Rozvoj tvůrčích schopností dětí, kreativity, představivosti a fantazie. Seznámení dětí s různými výtvarnými technikami, práce s využitím i netradičního materiálu. Zapojení dětí do výtvarných a tvořivých soutěží, podíl dětí na výstavách, Dnech otevřených dveří, výzdobě všech prostor MŠ.

Vede p. uč. Andrea Kvačková.

Keramika – ÚTERÝ – 15,00 – 15,45

Děti se naučí základním technikám práce s keramickou hlínou. Rozvijíme trojrozměrné výtvarné cítění, zručnost, soustředění, fantazie a jemná motorika. Děti se naučí tvarovat, modelovat, barvit a dekorovat keramiku. Výrobky  budou v souladu s aktuálním ročním obdobím.

Vede p. uč. Nikola Stránská.

Hra na zobcovou flétnu –

PONDĚLÍ – 15,00 – 15,45

Děti se naučí správnému dýchání, seznámí se s notami a prvními krůčky hry na zobcovou flétnu.

Vede p. uč. Veronika Pavlíčková.

Logopedická prevence

Zaměření našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jak krtek cestoval“ spočívá v zařazení systematické logopedické prevenci, formou skupinové i individuální práce dle potřeb dětí.

Hravá a zábavná logopedická cvičení jsou zaměřena na správnou artikulaci hlásek, gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, sluchové hry, rozvoj rozumových schopností apod. Pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací obratnost. Důležitou součástí této prevence je spolupráce s rodiči dítěte, jejich informovanost, popřípadě spolupráce se specializovaným logopedickým pracovníkem.

TATO CVIČENÍ NENAHRAZUJÍ PLNOHODNOTNÁ SEZENÍ U SPECIALIZOVANÉHO LOGOPEDA !!!

(Vede p. řed. Lenka Málková a uč. Andrea Kvačková – absolventky vzdělávacího kurzu „Logopedická prevence“ – „Logopedický asistent“ –  akreditovaného MŠMT)

 

 

 

Originální tonery a cartridge. Kvalitní autobaterie a autodíly. Dovolená na Costa Brava nebo v Rosolině a Bibione