MŠ CHUDEŘICE

ŠK. ROK 2019/2020

 

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE VE ŠK.ROCE 2019/2020

S sebou do MŠ: pevné bačkorky nebo čisté sandálky (ne pantofle), holinky, náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tričko, dvoje tepláčky (jedny do třídy a jedny na ven), pyžamo, pláštěnku, svůj hrneček na pití, zástěrku nebo starší tričko na malování, dívky vlastní hřeben.

 

ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY – nutno nahlásit do 30.9.2019

Zájmové kroužky probíhají od měsíce října do května v odpoledních hodinách – od 15:15 – 16:00 hod.

Úterý Angličtina hrou   (vede Mgr. Lenka Málková)

Pondělí Hra na zobcovou flétnu   (vede V. Pavlíčková)

Úterý Malý šikula   (vede Bc. M. Panchártková)

Čtvrtek Sportovní kroužek   (vede Bc. M. Panchártková)

Středa Tanečně pohybový   (vede A. Kvačková)

Pondělí Malý kuchař   (vede J. Horsinková)

 

 

 

 Nabídka zájmových kroužků pro šk. rok 2019/2020

Říjen 2019 – květen 2020

Angličtina hrou

Děti se jednoduchou, zábavnou a efektivní formou naučí mnoha anglickým slůvkům a frázím prostřednictvím her, písniček, říkanek, dramatizace a pohybových aktivit. Hlavním cílem je nejen porozumění cizího jazyka poslechem,ale snaha o komunikaci samotných dětí, krátký dialog, odpověď na otázku.

V případě většího počtu přihlášených dětí, budou děti rozděleny do dvou skupin

Vede Mgr. Lenka Málková.

Taněčně pohybový

Hlavním cílem tanečně-pohybového kroužku je nadšení a radost z pohybu. Jedná se o vedení dětí ke zdravému pohybu, kdy si zábavnou formou her a základních tanečních technik a schémat osvojí správné taneční návyky, jakými jsou: základní postoj, držení těla, ohebnost a pružnost. Děti se učí hudbu vnímat a vyjádřit ji pohybem.

Vede Andrea Kvačková.

Sportovní kroužek

Zaměření na všestranný pohybový rozvoj, obratnost, koordinaci, prostorovou orientaci a utváření kladného vztahu dětí ke sportu. Seznámení dětí s jednotlivými druhy sportů, sportovních disciplín a osvojení si jednoduchých pravidel.

Náplní jsou různorodé sportovní hry či cvičení (míčové hry, opičí dráhy, posilování, hry na zlepšení koordinace a správného držení těla aj.). Hojně jsou zastoupeny pohybové hry, které jsou pro děti tohoto věku ideálním prostředkem k rozvoji nejen pohybových schopností a dovedností, ale i celé osobnosti. Dítě se učí spolupracovat, chápat a dodržovat pravidla her, fungovat ve skupině.

Vede Michaela Panchártková.

Hra na zobcovou flétnu

Děti se naučí správnému dýchání, seznámí se s notami a prvními krůčky hry na zobcovou flétnu.

Vede Veronika Pavlíčková.

Logopedická prevence – součást ŠVP

Zaměření našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jak krtek cestoval“ spočívá v zařazení systematické logopedické prevenci, formou skupinové i individuální práce dle potřeb dětí.

Hravá a zábavná logopedická cvičení jsou zaměřena na správnou artikulaci hlásek, gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, sluchové hry, rozvoj rozumových schopností apod. Pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací obratnost. Důležitou součástí této prevence je spolupráce s rodiči dítěte, jejich informovanost, popřípadě spolupráce se specializovaným logopedickým pracovníkem.

TATO CVIČENÍ NENAHRAZUJÍ PLNOHODNOTNÁ SEZENÍ U SPECIALIZOVANÉHO LOGOPEDA !!!

(Vede řed. Mgr. Lenka Málková a uč. Andrea Kvačková – absolventky vzdělávacího kurzu „Logopedická prevence“ – „Logopedický asistent“ –  akreditovaného MŠMT)

Malý šikula

Děti si osvojí základy výtvarných technik, naučí se pracovat s netradičními materiály, vyzkouší si  základy šití, práci s korálky, papírem, drátky, vlnou apod.
Výrobky budou sloužit zejména k dekoraci, výzdobě MŠ. Cílem je rozvoj fantazie, zdokonalení manuální zručnosti a tvořivosti dětí.

Vede Michaela Panchártková.