obrázek

Aktuality

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE VE ŠK.ROCE 2016/2017

S sebou do MŠ: pevné bačkorky nebo čisté sandálky (ne pantofle), holinky, náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tričko, dvoje tepláčky (jedny do třídy a jedny na ven), pyžamo, pláštěnku, svůj hrneček na pití, zástěrku nebo straší tričko na malování

ZÁPIS DO MŠ CHUDEŘICE

Seznam uchazečů

Uchazeč Výsledek řízení
1 Přijat
2 Přijat
3 Přijat
4 Přijat
5 Přijat
6 Přijat
7 Přijat
8 Přijat
9 Přijat
10 Přijat
11 Přijat
12 Přijat
13 Přijat
14 Přijat

PERSONÁLNÍ PODPORA

V MATEŘSKÉ ŠKOLE CHUDEŘICE

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002038

je spolufinancován Evropskou unií

 ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Zájmové kroužky začínají v měsíci říjnu v odpoledních hodinách – od 15,15 – 16,00 hodin.

Angličtina bude zahájena od II. pololetí (povede řed. Bc. L. Málková)

PONDĚLÍ -Tanečně pohybový (vede p. uč. A. Kvačková)

STŘEDA – Hra na zobcovou flétnu (vede p. uč. V. Pavlíčková)

 

PLÁNOVANÉ AKCE: ČERVEN

1.6.Dětský den v MŠ – připravený program – soutěže a hry pro děti, opékání párků na ohni

z 1.6. na 2.6. spaní ve školce – sraz v 17,00 hodin v mateřské škole (pouze pro starší děti – třída Krtečků)

6.6. Schůzka s novými rodiči -od 16,00 hodin
7.6. Výlet vlakem TONGO – pouze třída Krtečků (starší děti) – bližší informace o odjezdu a návratu budou ještě upřesněny.
S sebou: Batůžek s dostatkem pití, dobrotou, pláštěnkou, kapesníkem, lze i kapesné (prosím přiměřené)
8.6. Ukázková hodina angličtiny pro rodiče malých angličtinářů – od 16,00 hodin v MŠ
13.6.- slavnostní rozloučení s předškoláky – PASOVÁNÍ – od 16,00 hodin v MŠ

LETNÍ PRÁZDNINY

MŠ UZAVŘENA V DOBĚ 17.7. – 13.8.2017

 

 Nabídka zájmových kroužků pro šk. rok 2016/2017

Angličtina hrou – až od II. pololetí

Děti se jednoduchou, zábavnou a efektivní formou naučí mnoha anglickým slůvkům a frázím prostřednictvím her, písniček, říkanek, dramatizace a pohybových aktivit. Hlavním cílem je nejen porozumění cizího jazyka poslechem,ale snaha o komunikaci samotných dětí, krátký dialog, odpověď na otázku.

V případě většího počtu přihlášených dětí, budou děti rozděleny do dvou skupin

Vede řed. Bc. Lenka Málková.

Taněčně pohybový – od října 2016

Hlavním cílem tanečně-pohybového kroužku je nadšení a radost z pohybu. Jedná se o vedení dětí ke zdravému pohybu, kdy si zábavnou formou her a základních tanečních technik a schémat osvojí správné taneční návyky, jakými jsou: základní postoj, držení těla, ohebnost a pružnost. Děti se učí hudbu vnímat a vyjádřit ji pohybem.

Vede p. uč. Andrea Kvačková.

Keramika – součást ŠVP

Děti se naučí základním technikám práce s keramickou hlínou. Rozvijíme trojrozměrné výtvarné cítění, zručnost, soustředění, fantazii a jemnou motoriku. Děti se naučí tvarovat, modelovat, barvit a dekorovat keramiku. Výrobky  budou v souladu s aktuálním ročním obdobím.

Hra na zobcovou flétnu – od října 2016

Děti se naučí správnému dýchání, seznámí se s notami a prvními krůčky hry na zobcovou flétnu.

Vede p. uč. Veronika Pavlíčková.

Logopedická prevence – součást ŠVP

Zaměření našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jak krtek cestoval“ spočívá v zařazení systematické logopedické prevenci, formou skupinové i individuální práce dle potřeb dětí.

Hravá a zábavná logopedická cvičení jsou zaměřena na správnou artikulaci hlásek, gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, sluchové hry, rozvoj rozumových schopností apod. Pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací obratnost. Důležitou součástí této prevence je spolupráce s rodiči dítěte, jejich informovanost, popřípadě spolupráce se specializovaným logopedickým pracovníkem.

TATO CVIČENÍ NENAHRAZUJÍ PLNOHODNOTNÁ SEZENÍ U SPECIALIZOVANÉHO LOGOPEDA !!!

(Vede řed. Bc. Lenka Málková a uč. Andrea Kvačková – absolventky vzdělávacího kurzu „Logopedická prevence“ – „Logopedický asistent“ –  akreditovaného MŠMT)