obrázek

Aktuality

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE VE ŠK.ROCE 2016/2017

S sebou do MŠ: pevné bačkorky nebo čisté sandálky (ne pantofle), holinky, náhradní spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tričko, dvoje tepláčky (jedny do třídy a jedny na ven), pyžamo, pláštěnku, svůj hrneček na pití, zástěrku nebo straší tričko na malování

 ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Zájmové kroužky začínají v měsíci říjnu v odpoledních hodinách – od 15,15 – 16,00 hodin.

Angličtina bude zahájena od II. pololetí (povede řed. Bc. L. Málková)

PONDĚLÍ -Tanečně pohybový (vede p. uč. A. Kvačková)

STŘEDA – Hra na zobcovou flétnu (vede p. uč. V. Pavlíčková)

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 23.12.2016 – 1.1.2017

OD 2.1. 2017 MŠ V PROVOZU

 

ÚČAST V SOUTĚŽI RYTÍŘ Z NOSU !!!!

www.rytirznosu.cz

 

 PLÁNOVANÉ AKCE: LISTOPAD 2016

2.11. DIVADLO V MŠ – PŘÍBĚHY KOČKY MICKY – od 10,30 hodin

1.11. – 10.11. ZAPOJENÍ DĚTÍ, RODIČŮ I VEŘEJNOSTI DO SOUTĚŽE:

RYTÍŘ Z NOSU – http://www.rytirznosu.cz/

22.11. LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ dětí v MŠ Chudeřice – od 8,00 hodin, Mgr Kárníková

(pouze pro přihlášené děti)

28.11.- 2.12. PREVENTIVNÍ PROGRAM „ŠIKULKA CHCE BÝT ZDRAVÝ“ (POUZE I.TŘÍDA „JEŽEČI“)

 

PLÁNOVANÉ AKCE: PROSINEC 2016

2.12. Nadělování BARBORKY – akce v MŠ

6.12.Návštěva ČERTA A MIKULÁŠE v MŠ (pozor změna – ÚTERÝ)

8.12. Divadlo v MŠ – O LUCIÁŠKOVI (loutkové představení) – od 8.30 hodin

(pozor změna – ČTVRTEK)

8.12.- 16.12. PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ V MŠ

19.12. JEŽÍŠEK V MŠ

20.12. PLAVÁNÍ – zahajovací lekce – pouze přihlášené děti (15 nejstarších dětí)

 

 

 

 Nabídka zájmových kroužků pro šk. rok 2016/2017

Angličtina hrou – až od II. pololetí

Děti se jednoduchou, zábavnou a efektivní formou naučí mnoha anglickým slůvkům a frázím prostřednictvím her, písniček, říkanek, dramatizace a pohybových aktivit. Hlavním cílem je nejen porozumění cizího jazyka poslechem,ale snaha o komunikaci samotných dětí, krátký dialog, odpověď na otázku.

V případě většího počtu přihlášených dětí, budou děti rozděleny do dvou skupin

Vede řed. Bc. Lenka Málková.

Taněčně pohybový – od října 2016

Hlavním cílem tanečně-pohybového kroužku je nadšení a radost z pohybu. Jedná se o vedení dětí ke zdravému pohybu, kdy si zábavnou formou her a základních tanečních technik a schémat osvojí správné taneční návyky, jakými jsou: základní postoj, držení těla, ohebnost a pružnost. Děti se učí hudbu vnímat a vyjádřit ji pohybem.

Vede p. uč. Andrea Kvačková.

Keramika – součást ŠVP

Děti se naučí základním technikám práce s keramickou hlínou. Rozvijíme trojrozměrné výtvarné cítění, zručnost, soustředění, fantazii a jemnou motoriku. Děti se naučí tvarovat, modelovat, barvit a dekorovat keramiku. Výrobky  budou v souladu s aktuálním ročním obdobím.

Hra na zobcovou flétnu – od října 2016

Děti se naučí správnému dýchání, seznámí se s notami a prvními krůčky hry na zobcovou flétnu.

Vede p. uč. Veronika Pavlíčková.

Logopedická prevence – součást ŠVP

Zaměření našeho Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jak krtek cestoval“ spočívá v zařazení systematické logopedické prevenci, formou skupinové i individuální práce dle potřeb dětí.

Hravá a zábavná logopedická cvičení jsou zaměřena na správnou artikulaci hlásek, gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, sluchové hry, rozvoj rozumových schopností apod. Pomáhají dětem rozšiřovat slovní zásobu a zlepšovat vyjadřovací obratnost. Důležitou součástí této prevence je spolupráce s rodiči dítěte, jejich informovanost, popřípadě spolupráce se specializovaným logopedickým pracovníkem.

TATO CVIČENÍ NENAHRAZUJÍ PLNOHODNOTNÁ SEZENÍ U SPECIALIZOVANÉHO LOGOPEDA !!!

(Vede řed. Bc. Lenka Málková a uč. Andrea Kvačková – absolventky vzdělávacího kurzu „Logopedická prevence“ – „Logopedický asistent“ –  akreditovaného MŠMT)

 

 

 

Originální tonery a cartridge. Kvalitní autobaterie a autodíly. Dovolená na Costa Brava nebo v Rosolině a Bibione